torsdag 18. desember 2014

Brenn et juletre du også!

Vi lar oss ikke kneble av kristenfundamentalistene. Ytringsfriheten er umistelig. Den som ikke brenner et juletre gjør knefall for undertrykkerne.

Ytringsfrihet i praksis.

søndag 14. desember 2014

Flåtten og de andre blodsugerne, episode 2, sesong 1

Nå viser ferske tall fra tankesmia Agenda at nordmenn flest tror ulikhetene er mye lavere enn de i virkeligheten er. Folk tror ulikhetene er lavere enn de er, og de vil at de skal være enda lavere enn de tror. Fikk nordmenn flest fordele velstanden, ville de rikeste 20 prosentene endt opp med 29 prosent av formuen, altså mindre enn halvparten av dagens situasjon, i følge Klassekampen 12/12.

lørdag 13. desember 2014

Lundestads fredspris: Fred som alt og ingenting

Fredrik Heffermehl fyrer av nok en bredside mot den norske nobelkomiteen (Klassekampen 10/12):

Ordet «fred» er begrepet norske politikere benytter for å ødelegge Nobels pris. Komiteen har innført et altomfattende fredsbegrep som i praksis tillater norske politikere å ta seg frihet til å bruke Nobels navn og penger til det som måtte passe dem. Komiteen gjør sitt beste for å forvirre og skjule Nobels visjonære løsning på krigens problem. Årets pris er en utmerket illustrasjon: Det gis en pris for undervisning til jenter, mens de forbigår Malalas klare ord mot våpen og krig, ikke minst under fjorårets møte med Obama, der hun pekte på at USAs dronekrig skaper hat og mange flere terrorister.

Med dette er Nobels spesifikke og målrettede pris forfalt til en pris uten retning og idé.

Fred som alt og ingenting. Under Lundestad er dette blitt stadig klarere.
Problemet er ikke Heffermehls skarpe utfall, problemet er at han har rett. Malala fortjener sikkert en pris og hun er imponerende på mange måter. Men fred?   

onsdag 10. desember 2014

Svein Flåtten og de andre blodsugerne i Høyre

Svein Flåtten er en av Høyres viktigste talspersoner for redusert formueskatt og det sentrale argumentet er at denne skatteformen "skaper problemer for verdiskapingen".

Flåtten er selv oppført med en formue på over 40 millioner kr, mens Nikolai Astrup er god for et par hundre millioner.  Det kunne neppe vært mer gjennomskuelig: Formueskatten handler om egen lommebok. Flåtten kan messe "verdiskaping" så mye han vil, disse folkene er snyltere som vil sleske seg unna skatt.

lørdag 6. desember 2014

Knut Hamsun - en vaskeekte rasist

Knut Hamsuns usjarmerende hyllest av nazismen og Hitler samt hans åpenlyse landsforræderi burde være kjent for de fleste. Hamsuns antisemittisme er også kjent, og allerede i Fra det moderne Amerikas åndsliv fra 1889 er rasismen grov og oppsiktsvekkende:

Man pånødes disse sortes samliv. De har sprunget over alle mellomliggende utviklingstrinn fra rotteslukere til yankeer. Negrene er og forblir negre, en menneskebegynnelse fra tropene, vesener med tarmer i hodene, rudimentære organer på et hvitt samfunnslegeme. Istedet for å danne en åndselite har man i Amerika grunnlagt et mulattstutteri.
Jarle Simensen skriver i Morgenbladet at dette "må regnes blant de råeste uttrykk for rasisme i norsk litteratur".

mandag 1. desember 2014

"Forskeren" Alexandra Irene Larsen

Religionshistoriker Alexandra Irene Larsen er populær kommentator på høyresiden og beyond, joda hun er en dårlig kamuflert "islamkritiker" og omfavnes ikke overraskende av Hege Storhaugs HRS. Hun opptrer med tittelen stipendiat, altså forsker, ved UiA, og skriver kronikker på Forskning.no.

På nettstedet Cristin som gir oversikt over all vitenskapelige publikasjoner i Norge står hun oppført som andreforfatter for et kapitel på 14 sider: "Engledans og harpespill - musikk og dans som meditative praksiser" i boken Fra forsakelse til feelgood. Musikk, sang og dans i religiøst liv

Det er alt.

Kunnskap om engledans og harpespill gjør henne altså spesielt kompetent til å uttale seg om islam, Midtøsten og slikt.