onsdag 10. desember 2014

Svein Flåtten og de andre blodsugerne i Høyre

Svein Flåtten er en av Høyres viktigste talspersoner for redusert formueskatt og det sentrale argumentet er at denne skatteformen "skaper problemer for verdiskapingen".

Flåtten er selv oppført med en formue på over 40 millioner kr, mens Nikolai Astrup er god for et par hundre millioner.  Det kunne neppe vært mer gjennomskuelig: Formueskatten handler om egen lommebok. Flåtten kan messe "verdiskaping" så mye han vil, disse folkene er snyltere som vil sleske seg unna skatt.

4 kommentarer:

Anonym sa...

"disse folkene er snyltere som vil sleske seg unna skatt."

Nei. Førsteleddet er ubegrunnet synsing, andreleddet er vås.

Når man slesker seg unna en skatt, skjer dette via skatteplanlegging. Det er massevis av politikere også i den røde skare som driver med sånt. Når man argumenterer for at systemet er galt, men likevel betaler, er det ikke slesking, men kamp for et bedre system (så kan man så diskutere om et slikt system ville være bedre eller ei inntil krampa tar en). Den sleske skatteplanlegger i stillhet, mens den helstøpte person tar opp kampen mot et pillråttent system, i stedet for å snike.

For øvrig mener jeg at betaling av skatt til den norske stat er uetisk.

Dermed ender jeg paradoksalt nok opp med å mene at det finnes massevis av røde politikere som har en glimrende etikk (driver skatteplanlegging, slik at de betaler minst mulig skatt, og kanskje mindre enn loven krever), men en skrekkelig moral (de skuffer i henhold til samfunnets gjeldende normer og regler, som sier at skatt er bra).

Konrad sa...

Nei det er ikke kamp for et bedre system, men for et system som begunstiger Flåtten og Astrup personlig. De rikeste i Norge er også de som betaler relativt minst skatt. Skjevhetene i samfunnet øker med Høyres opplegg, slik Piketty har vist. Høyre er ikke et politisk parti, det er støttegruppe for rikfolk.

Jonas G Støre har i likhet med disse to stor formue.

Anonym sa...

Vi får ta dette litt langsomt. Stray Spetalen hadde en liten oppregning av verdiene til Jens. Skattet han av dem? Han sneik seg unna. Gro sneik seg også unna skatt, men ville ha norsk skattefinansiert helse. Og så var det diverse andre. Hele gjengen graver til seg. Hele gjengen er likere enn andre.

I mine øyne er det mye hederligere å stå oppreist og si at "dette vil vi endre", enn det er å forsvare et skatteregime som man i praksis gjør alle lovlige, og kanskje tildels ulovlige, grep for å unnvike. Det siste er bare reinspikket hykleri, type "Alle skal være med på spleiselaget (men bare ikke jæi, høhøhøhøhøhø)".

Det må da være bedre å være en ekte og hederlig egoist (jeg tror faktisk at de to nevnte herrer har en langt høyere samfunnsmoral enn gjennomsnittet av det norske folk og de gjengse, sentrale politikere) enn det er å være en skinnsolidarisk hykler med sagtakker på albuene?

Dersom de to nevnte herrer hadde vært som AP-eliten, ville de holdt kjeft og blitt nullskattytere. Da hadde de heller ikke blitt bitt i anklene av Konrad.

Konrad sa...

OK la oss ta dette langsomt og med teskje. Jeg skriver ikke om privat skatteplanlegging, men om at Høyres agitasjon mot formueskatten kretser omkring påstått skade på "verdiskapingen", mens det tydeligvis dreier seg om Flåtten (et meget treffende navn) vil spare skatt privat. Det er hykleri når Flåtten & Co skyver småbedriftene foran seg.

Støre vil behold formueskatten til tross for at han taper på det personlig. Det er hederlig.