mandag 1. desember 2014

"Forskeren" Alexandra Irene Larsen

Religionshistoriker Alexandra Irene Larsen er populær kommentator på høyresiden og beyond, joda hun er en dårlig kamuflert "islamkritiker" og omfavnes ikke overraskende av Hege Storhaugs HRS. Hun opptrer med tittelen stipendiat, altså forsker, ved UiA, og skriver kronikker på Forskning.no.

På nettstedet Cristin som gir oversikt over all vitenskapelige publikasjoner i Norge står hun oppført som andreforfatter for et kapitel på 14 sider: "Engledans og harpespill - musikk og dans som meditative praksiser" i boken Fra forsakelse til feelgood. Musikk, sang og dans i religiøst liv

Det er alt.

Kunnskap om engledans og harpespill gjør henne altså spesielt kompetent til å uttale seg om islam, Midtøsten og slikt.


Ingen kommentarer: