fredag 27. februar 2009

Hele Versto-smørja

OK, jeg driter i opphavsretten og gjengir hele den grøten Olav Versto serverte lørdag 21.febr:
------------------

Hijab var et feilgrep
Olav Versto

Tegning: Roar Hagen
VG 21.02.2009

VIGELANDSPARKEN (VG) Det klønete forsøket på å innføre hijab til politiuniformen, var dømt til å mislykkes.

Folket vil ikke ha det. Saken ble ikke reist ut fra et behov i politietaten. Jeg tror den helt enkelt oppstod som et utslag av misforstått politisk korrekthet i ledelsen i Justisdepartementet. Man ville gjenspeile i uniformsreglementet at vi lever i et flerkulturelt samfunn; det skulle være uttrykk for toleranse, religionsfrihet og likeverd.

Problemet ble at hijab som symbol uttrykker det stikk motsatte av likeverd, nemlig islams systematiske undertrykkelse av kvinner. Skautet har sin opprinnelse i påbudet om at muslimske kvinner skal være avsondret fra omverdenen.

Som hovedregel skulle de holde seg hjemme, og dersom det var nødvendig at de beveget seg i det offentlige rom, skulle de være så tildekket at de helst ikke kunne kjennes igjen.

Underordnet menn

I våre vestlige samfunn er dette siste en praktisk umulighet, men påbudet om hijab er et tegn på og et symbol for at islams dogmer om kvinnenes stilling og deres forhold til menn, er en levende realitet.

Muslimske kvinner er nemlig både i religiøs, sosial og rettslig sammenheng underordnet menn. Dette fremgår en rekke steder i Koranen, men er kanskje klarest uttrykt i kapittel 4, vers 38:

«Menn er kvinners formyndere på grunn av det som Gud har utstyrt noen av dere med fremfor andre, og på grunn av de utgifter de bærer. Derfor skal rettskafne kvinner være lydige og bevare det som er hemmelig, fordi Gud ønsker det bevart.

Dem, fra hvem dere frykter oppsektighet, skal dere formane, gå ikke til sengs med dem, og gi dem stryk.»

I islam er altså mannen bemyndiget av Gud til å gi kvinnen juling. Og tro endelig ikke at Koranens forskrifter om forholdet mellom mann og kvinne er gammelmodige og sovende bestemmelser som for lengst har opphørt med å ha levende og bindende kraft, slik tilfellet er med arkaiske dogmer i vår bibels gamle testamente.

Nei, islamsk lære og de muslimske samfunn har så godt som unngått den kristne kulturs skille mellom det religiøse og det verdslige, sekulariseringen som hadde sin forutsetning i kristendommen selv, ble innledet i senmiddelalderen og renessansen, forsterket av reformasjonen og endelig avgjort av opplysningstidens og den franske revolusjonens skille mellom stat og kirke.


Religionens lover

Hele denne utviklingen gikk islams hus forbi.

Der er religionen, kulturen og samfunnet fortsatt ett og det samme; religionens lover er samfunnets lover, slik det var hos oss for tusen år siden, i middelalderen.

For et moderne menneske er religionen i høyden en del av livet; for en muslim er livet en del av religionen.

Det er derfor det blir så besværlig, for ikke å si umulig, å integrere en hel befolkningsgruppe med islamske forestillinger i et sekularisert samfunn.

Derfor blir det også riv ruskende galt å uniformere statens ordensmakt med et symbol på middelalderlig lov om forholdet mellom mann og kvinne.

Det var sikkert godt ment, men det støter an mot forestillinger hos folk flest, både i Arbeiderpartiet og utenfor, som er resultatet av en lang og smertefull kamp for individets frigjøring.

Denne frigjøringen ble båret frem av erkjennelse av toleranse, likeverd, religions- og ytringsfrihet og respekt for andre kulturer.

Erkjennelse av toleranse

Men det viser seg at vi famler og feiler når vi rettledet av disse verdiene skal forholde oss til en religion og et samfunnssyn som selv ikke innebærer toleranse, som er imot likeverd, for eksempel mellom kvinne og mann, som bare i begrenset utstrekning innrømmer andre religions- og ytringsfrihet og som uttrykkelig ringeakter andre kulturer enn sin egen.

Tegneren Hagen og undertegnede gikk til Vigelandsparken, denne storslåtte fremstillingen av menneskelig nakenhet i monumental granitt. Den hadde vært utenkelig i et muslimsk samfunn.

Ikke bare lider islamsk kultur av skrekk for nakenhet i det offentlige rom, enten den er virkelig eller billedlig; islamsk kultur avskyr avbildning av mennesker overhodet.

Islamsk kunst er rik på vakker og verdifull ornamentikk. Men tenk på hva alle andre kultursamfunn i verden hadde gått glipp av om de ikke hadde kunnet avbilde mennesker; tenk på hva vår vestlige kultur hadde vært uten billedkunsten.

Også den gammelkristne kulturen hadde forbud mot å avbilde mennesker, og den hadde derfor også sine billedstormere.

Det hadde sin grunn, nemlig frykten for at menneskene skulle falle tilbake til dyrkelse av avgudsbilder.

Men fra og med kirkemøtet i Nikea i 787 frigjorde den kristne kulturen seg fra billedskrekken.

Bildende kunst ble i stedet et virkningsfullt middel til kristen forkynnelse, og siden et mektig kunstnerlig uttrykk i seg selv.

Fortvilelse og raseri

Men også dette gikk islams hus forbi, og er et slående billedlig tegn på den avgrunnsdype kløft som er mellom den vestlige moderne forestillingsverden og den muslimske.

Det er denne motsetningen som har ledet unge muslimer til, i avsindig fortvilelse og raseri i møte med den vestlige kultur, å begå grufulle terrorhandlinger.

Vi må lære oss å leve med og håndtere kulturkløften. Men vi kan ikke gjøre det på den måten som endte med at justisministeren i går ble tvunget til å gå den mest ydmykende politiske botsgang vi har sett i denne stortingsperioden.

En blå bilpolitikk

Bilen er en herlig oppfinnelse. For mange er den et symbol på frihet. Hadde det ikke vært for disse hersens køene, all forurensningen og ulykkene ville bilen bare fått godord. Men fremfor å bygge enda flere veier og legge til rette for mer trafikk i tettbygde strøk må vi nå få en positiv og grønn transportpolitikk som belønner det vi vil ha mer av, fortrinnsvis jernbane eller annen kollektivtrafikk. Jeg anbefaler Høyres Sanner en tur ikke bare til Guantanamo, men også en tur til Spania så han med egne øyne kan se en visjonær jernbanepolitikk i praksis. En visjonær bilpolitikk bør også innbefatte vei- eller køprising, altså at bilistene betaler mest per kilometer steder eller på tider der veiens kapasitetsgrense er nådd.

Jan Tore Sanner vil heve vrakpanten for biler drastisk (til omkring 20.000,-) samt gi en bonus for dem som bytter bil eldre enn 10 år med en ny og lite forurensende. Dette vil jo være en gavepakke til Bertel O. Steen, Møller-gruppen og Toyota Norge, Sanner vil i praksis subsidiere nybilkjøp med skattebetalernes penger. Møller tjener bra som det er, de trenger ikke statlige subsidier. Dersom en og annen bilforhandler går konk er det flott, da blir bransjen kvitt noe daukjøtt (som vi, kundene, betaler for).

Ja, vi trenger å få ryddet opp i den norske bilparken, vrakpanten bør heves slik at de mest nedslitte og mest umoderne bilene blir smeltet om til spiker. Samtidig glemmer Sanner å ta med alle faktorer i miljøregnskapet: Fremstilling av en helt ny bil såvel som vraking av en gammel er i seg selv ganske forurensende, produksjon av en ny bil forurenser tilsvarende flere års kjøring med den gamle bilen. Det er derfor god miljøpolitikk å gi bilene et langt liv.

Sanner har heller ikke noe belegg for at eldre biler er farligere enn nye. Det er nok riktig at nye biler ved f.eks. en bestemt type kollisjon i en bestemt hastighet er sikrere, men dette er bare halve bildet. Fakta er at bilførere har en tendens til å kompensere for opplevd risiko slik at gevinsten helt eller delvis forsvinner. I verste fall overkompenserer, altså at føreren øker fart etc så mye at nettoeffekten blir negativ, dette kan antaglig forklare hvorfor store firehjulstrekkere er mer utsatt for ulykker enn standardbiler, SUV-er velter oftere. Biler med god komfort, lite støy, firehjulstrekk etc. gir altså en falsk trygghetsfølelse.

Konklusjon: Øk gjerne vrakpanten fra dagens puslete 1500,- til f.eks. 5000,- eller 8.000,- slik at vi blir kvitt verstingene. Men jeg ser ingen grunn til at dette skal knyttes til kjøp av ny bil.


Farligst på veien.

torsdag 26. februar 2009

Mobb en jøde du også!

Dersom du ikke kan spise svinekjøtt, får du nøye deg med vann og brød i fengsel. Dette mener Maria Mytterist, Siv Jensen og andre fremstående moralfilosofer. Dersom du er i fengsel er det jo fordi du har gjort noe straffbart, slutt å syte - get real! Norge er et kristent land og det er ikke vår feil at du har valgt å være jøde. Spis den maten som kommer på bordet, Ullersmo er for faen ikke et luksushotell. Dersom en jøde, f.eks. Anne Sender eller Elin Bashevkin, havner i norsk fengsel så bør de i følge Mytterist og Jensen serveres svinekjøtt både sent og tidlig, slik at straffen virkelig svir. Dersom jødene ikke liker maten den norske stat velvilligst spanderer kan de bare reise tilbake dit de kom fra. Med Jensen som statsminister regner jeg med innvandrings- og fengselsminister Per-Willy Ellingsen vil iverksette Frps nye straffemetoder: Mobb en jøde du også!

I motsetning til hva Maria og Siv Jensen synes å innbille seg har faktisk innsatte menneskeretter og straffen inkluderer ikke å bli fratatt retten til å spise kjøtt eller retten til å lese religiøse tekster. I verste fall kan dette være en nedverdigende behandling og dermed ulovlig.


Innsatte som ikke spiser kjøttet de får servert kan jo spise kålsuppe, det er en tradisjonsrik jødisk rett og dessuten veldig slankende (bildet til venstre) sier Norges kommende politiminister Per-Harry Asmundsen.Bør Olav Versto hitles?

Hijab var et feilgrep
Olav Versto

VG 21.febr 2009

Det klønete forsøket på å innføre hijab til politiuniformen, var dømt til å mislykkes. Folket vil ikke ha det. Saken ble ikke reist ut fra et behov i politietaten. Jeg tror den helt enkelt oppstod som et utslag av misforstått politisk korrekthet i ledelsen i Justisdepartementet. Man ville gjenspeile i uniformsreglementet at vi lever i et flerkulturelt samfunn; det skulle være uttrykk for toleranse, religionsfrihet og likeverd.
(....)

Muslimske kvinner er nemlig både i religiøs, sosial og rettslig sammenheng underordnet menn. Dette fremgår en rekke steder i Koranen, men er kanskje klarest uttrykt i kapittel 4, vers 38:

«Menn er kvinners formyndere på grunn av det som Gud har utstyrt noen av dere med fremfor andre, og på grunn av de utgifter de bærer. Derfor skal rettskafne kvinner være lydige og bevare det som er hemmelig, fordi Gud ønsker det bevart.

Dem, fra hvem dere frykter oppsektighet, skal dere formane, gå ikke til sengs med dem, og gi dem stryk.»

I islam er altså mannen bemyndiget av Gud til å gi kvinnen juling. Og tro endelig ikke at Koranens forskrifter om forholdet mellom mann og kvinne er gammelmodige og sovende bestemmelser som for lengst har opphørt med å ha levende og bindende kraft, slik tilfellet er med arkaiske dogmer i vår bibels gamle testamente.
(...)

Hele denne utviklingen gikk islams hus forbi.

Der er religionen, kulturen og samfunnet fortsatt ett og det samme; religionens lover er samfunnets lover, slik det var hos oss for tusen år siden, i middelalderen.

For et moderne menneske er religionen i høyden en del av livet; for en muslim er livet en del av religionen.

Det er derfor det blir så besværlig, for ikke å si umulig, å integrere en hel befolkningsgruppe med islamske forestillinger i et sekularisert samfunn.
(...)

Ikke bare lider islamsk kultur av skrekk for nakenhet i det offentlige rom, enten den er virkelig eller billedlig; islamsk kultur avskyr avbildning av mennesker overhodet.
(...)

Men også dette gikk islams hus forbi, og er et slående billedlig tegn på den avgrunnsdype kløft som er mellom den vestlige moderne forestillingsverden og den muslimske.

Det er denne motsetningen som har ledet unge muslimer til, i avsindig fortvilelse og raseri i møte med den vestlige kultur, å begå grufulle terrorhandlinger.

------------------
Konrads kommentar:
Dette er altså skrevet av en redaktør i Norges største avis. Det er ikke skrevet av Siv Jensen, man skulle nesten tro Olav Versto forsøker å trumfe Jensen. Versto sammensurium av fakta og fordommer, idealer og realiteter, ankedoter og generaliseringer, og i det hele tatt ytterst selektiv informasjonsbruk, minner en god del om innlegg fra sinte rasistiske menn på diverse debattfora, men det minner kanskje mest om Hans Rustads document.no, Onar Åms brunlillablogg eller Tankekorsets banale verdensbilde.

Versto har på samme måte som Siv Jensen ikke belegg for de fleste av sine vidtrekkende generaliseringer, det er rett og slutt tull en del av det han skriver. F.eks.: Det er ikke motsetningen mellom kulturer og religioner som har skapt terroristene, det er politiske konflikter som skaper terrror. Metoden med å sitere selektivt fra Koranen er velbrukt både av islamofobe/muslimhatere og av imamer, mens faktum er at de aller fleste muslimer i Norge (akkurat som de aller fleste kristne) har et pragmatisk forhold til Koranens konkrete regler.

Versto burde se nærmere på kristen-miljøet i Norge, der det overraskende mange som er temmelig langt ute, selv blant antatt moderate kristne. Versto burde lære litt om den fremstående antisemitten Martin Luther. Norges statsreligion, lutheranismen, legitimierte i flere hundre år forskjellsbehandling av kvinner. Etcetc. Bruker man informasjon selektivt kan man dikte opp den argumentasjonen som passer for anledningen, dette er Versto dyktig til, men hans troverdighet synker tilsvarende og har nå nådd bunnen.

Snik-norskifisering av muslimer og innvandrere

En skremmende utvikling er i gang i Norge. I hopetall har mørkhudete og fremmed-religiøse de siste 30-40 årene krysset Norges svært så porøse grense. Heldigvis var det lett å skjelne disse fra de etnisk kristne som bodde her fra før, de snakket og skrev så ubehjelpelig norsk at selv om de skiftet navn til Per Hansen var det lett å sile dem ut ved rekruttering. Men nå snakker og skriver mange, særlig 2.generasjon, utmerket norsk, overraskende mange gjør det bra på skolen og får seg normale jobber.

Ja, det slutter ikke der. Mange har begynt å oppføre seg som gode nordmenn, kler seg i genser og dongeribukse, mange jenter bruker ikke hijab, legger seg til en mutt og uhøflig norsk væremåte, snyter på skatten, de flytter til Frogner eller Bærum når de får råd kort sagt: Det foregår en gigantisk snik-norskifisering av muslimer og andre innvandrere. Snart finnes det en mengde muslimer som er like norskifisert som Anne Sender, Mona Levin, Hans-Wilhelm Steinfeld og Berthold Grünfeld.

Det skumle er altså at de ser til forveksling ut som vanlige folk når de beveger seg rundt i samfunnet og sniker seg inn i arbeidslivet, i næringslivet, i forskning og høyere utdanning, i politikken. Vi burde nok innføre en merkeordning slik at vi alltid vet hvor disse folkene befinner seg.

Eksempel på norskifisert pakkis-berte som har sneket seg inn i politikken uten at levende sjel har lagt merke til det. Skummelt.

onsdag 25. februar 2009

Konrad leser Bore-poesi

Opp, alle Norges bundne trelle!
Opp I, som islam knuget har!
Nå drønner det av fremmed velde,
til siste kamp det gjøres klar.
Alt gammelt de med jorden jevner:
Opp slaver, nå til frihet frem!
Vi norske var, men slåss nå slik vi evner,
til rydning for vårt samfunnshjem

Resten hos Bore-Aktuelt.

--------------
Anbefaler også denne, om en mann som ikke lot seg knuge av truende etniske grupper.

tirsdag 24. februar 2009

Jøde-svin

Formann Jensen har, som noen kanskje har fått med seg, uttalt seg kritisk til en påstått snik-islamisering av Norge. Et av hennes eksempler på denne påståtte islamiseringen er krav om egen mat i fengsler.

Siv Jensen er sikkert kjent med at de fleste folkegrupper, etnisk kristne inkludert, har regler for hvilken mat som er godkjent. Dersom Mona Levin, Anne Sender eller Vera Kommisar havner i fengsel, vil Siv Jensen da insistere på at de må godta svinekjøtt? Dersom de nekter og krever svinefri mat, driver de da med jødifisering, ja en ren snik-jødifisering?

I noen land er det vanlig å spise rotter, marsvin og hunder. Hva sier Per Sandberg dersom han får slikt servert i fengsel?


Har du kjørt i fylla eller snytt litt på skatten får du jammen spise grisemat. Forbryter-svin har ingen menneskeretter.

Midtøsten= Islam, diktatur, krig, antisemittisme?

Sett fra Midtøsten fortoner både Gaza-krigen og Midtøsten forøvrig seg anderledes enn sett fra Norge, skriver Unni Wikan i Aftenposten, utdrag: Resultatet av mediedekning fra Midtøsten blir en ensidig fortelling som formidler et dystert, nedslående bilde av så vel muslimer som arabere. Vesten bryr seg bare om politikk i Midtøsten og ignorerer kultur og hverdagsliv.

Palestina-konflikten har ikke stått så sentralt blant folk jeg har møtt, som «vi» kanskje ville tro. «Palestina» er på mange måter et hetere tema i Norge enn blant såkalt vanlige folk i Egypt, Oman eller Jemen.

Mens man her hjemme kan få inntrykk fra media at muslimer én masse er for palestinere og mot israelere, er dette en kortslutning om man forflytter seg til bakkeplan i Midtøsten. Trolig sier antagelsen mer om «oss» enn om «dem». Jeg støtte ikke på antisemittisme eller fordømmelse av israelerne som mennesker.

Noe av det mest karakteristiske ved Midtøsten – og som delvis kan forklare de nyanserte syn på israelere og jøder – er hvordan folk flest ikke setter likhetstegn mellom myndighetene og menneskene, eller regjeringen og de regjerte. Man skiller konsekvent mellom staten og dens undersåtter.

mandag 23. februar 2009

Rekordidioti enda en gang

For tredje året på rad er det en rekordtilstrømming av personer med skummel hudfarge og illeluktende matvaner. Human Righs Services er meget bekymret over utviklingen og sier at dette truer norske nordmenns rett til å være bleke, blonde og blåøyde.

- Det er en menneskerett å ha så mye pigment i huden som man vil, og vi i HRS er svært opptatt av menneskeretter, sier Hege Stortveit i en kommentar. Det er jo tross alt en grunn til at vi nordmenn har bosatt oss et sted det knapt er nok sol til å gi hudkraft selv for den blekeste, ingen svartmuskede fra sør skal komme her og ta fra oss den lange vinteren og det dårlige været. Jeg treffer da for svarte nok "søringer" når jeg er på ferie, jeg har slett ikke behov for å ha dem hengende rundt meg hele året, poengterer Stortveit. Hun innrømmer samtidig at HRS kanskje har mye pigment i kantene.

De politisk korrekte vil påføre alle den samme gyllenbrune hudfargen med tvang, når alle er like er ingen forskjellige og da blir det visstnok slutt på all diskriminering.

- Dette må være rekordidioti, sier Lars-Bjarne Torheim, en jøde er og blir en jøde enten han er lys eller mørk i huden.


Bildet: Skummel tyrkisk innvandrer.


Lauren Bacall, amerikansk-jødisk skuespiller, Shimon Peres' kusine.

Grenser for tåmodighet med muslimene

"Hele denne utvikling gikk islams hus forbi. Der er religionen, kulturen og samfunnet fortsatt ett og det samme: religionens lover er samfunnets lover, slik det var hos oss for tusen år siden, i middelalderen." Olav Versto, VG lørdag, i følge Vox.

"Det er grenser for vår tålmodighet, og det er grenser for vår toleranse. Vi tror ikke på guddommelige løfter som begrunnelse for okkupasjon og apartheid. Vi har lagt middelalderen bak oss." Disse ordene står å lese i Gaarders groteske kronikk fra 2006.

"Snikislamisering av Norge må vi sette en stopper for. Hvis Frp får fornye Norge, er det norsk lov og norsk styresett som skal gjelde. Vi vil ikke tillate særkrav for noen enkeltgrupper." Siv Jensen i tal til Frps landsstyre.

"Einmal wird unsere Geduld zu Ende sein, und dann wird den Juden das freche Lügenmaul gestopft werden." (En gang blir det slutt på vår tålmodighet, og da skal jødenes frekke løgnkjeft bli stengt.) Joseph Goebbels, i Sportpalast, Berlin 1933.

Partiavisen Völkischer Beobachter skrev 8. november 1938: " Det er en håpløs tilstand at det innenfor landets grenser finnes hundretusenvis av jøder samtidig som deres 'rasefeller' i utlandet oppfordrer til krig mot Tyskland og dreper tyske diplomater. Skuddene i Paris innleder en ny tysk holdning i jødespørsmålet."

Olav Versto i VG: "Men det viser seg at vi famler og feiler når vi rettledet av disse verdiene skal forholde oss til en religion og et samfunnssyn som selv ikke innebærer toleranse (...) og som uttrykkelig ringeakter andre kulturer enn sin egen."

Siv Jensen, september 2008: "Vanlige folk i vanlige bygårder i hele Norge merker dette. De ser trygdemisbruk, de ser at ting ikke fungerer og at folk ikke er integrerte, de ser at barn blir slått, de ser at barn blir omskåret, og det er ikke en situasjon vi kan ha i et demokratisk land som Norge."

Borgerligblokken sprekker

Siv Jensens advarsel mot snik-jødifisering av Norge har et hyggelig result: Opposisjonen sprekker helt opp. Sponheim sier klart fra, det samme gjør Høyres Per-Kristian Foss. Om Siv Jensen ikke har gitt opp å bli statsminister før, kan hun bare glemme det nå. Ved å gjøre mest mulig ut av hijab-støyen bruker Siv Jensen en god gammel Frp-oppskrift. Frp vinner kanskje slaget om velgerne, men taper krigen om regjeringsmakten.

OPPDATERING: Kanskje jeg var for kjapt ute med min konklusjon. Vox mener Jensen spiller Carl I. Hagens klassiske offerkort: utspillet er designet for å skape reaksjoner. Enda mer interessant er Vox' påpekning av at Olav Versto i VG faktisk kommer med like drøye påstander som Jensen. Versto omtale av islam kontra kristendom er like problematisk som Gaarders ekle omtale av jødene.

Selv om Høyre er et parti for snyltere bemannet med intellektuelle dille-tanter og Frogner-tanter, viser denne saken at Høyre i hvertfall har den gamle borgerlige anstendigheten i behold. H-Frp aksen appellerer samtidig til bedriftseiere, en allianse mellom fremmedfrykt og navlebeskuende bedriftseiere er en farlig cocktail. Vi får håpe at Siv Jensen nå har lagt ut på en evig ørkenvandring.

Siv Jensen ut på tur, turleder: Carl I. "Om 30-40 år er vi tilbake," sier hun optimistisk.

søndag 22. februar 2009

Avpsoret feminisme

Kampen for likestilling mellom kvinner og menn er gammel og mangslungen. Kirkemøtet i Nikea i år 325 kan være et passelig startpunkt, der ble det visstnok vedtatt at også kvinner har sjel (dersom historien er sann har Kirken bare motstrebende tatt konsekvensen av vedtaket). I nyere tid ble spørsmålet om rett til eiendom, rett til arv på linje med menn (uttrykket "brorparten" skriver seg visstnok fra at brødre tradisjonelt arvet dobbelt så mye som sine søstre), rett til å styre eget liv, rett til utdanning, rett til selv å velge yrke, rett til å kle seg etter eget ønske, og fremfor alt stemmerett ("suffragettene").

Deler av dagens feminisme har sporet av og arbeider i praksis for å reversere hardt tilkjempede retter. I stedet for å hegne om kvinners retter, har deler av dagens feminisme blitt feminist-fundamentalisme: Ved å definere hva som er et frigjort antrekk eller en frigjort klesstil vil de nærmest pålegge kvinner å innrette seg etter disse reglene for hva som er frigjort; i verste fall handler det ikke om antrekk som sådann men om den enkelte kvinnes holdning til antrekket som er avgjørende. Den eneste logisk implikasjon av dette blir altså at full kvinnefrigjøring bare oppnås gjennom overvåkning av kvinners tanker, dette er så absurd at ikke engang Pol Pot eller Maos rødegardister ville ha funnet på det. Retten til å kle seg etter eget ønske forsøkes altså reversert.

Med sitt intense engasjement mot hijab i kombinasjon med politiuniform arbeider feministene i realiteten for yrkesforbud for enkelte kvinner i Norge. Retten til selv å velge utdanning og yrke forsøkes altså reversert av feministene.

Når norske kvinner med skaut sier at de bruker skaut etter eget valg og at de ikke gjør det for å skjule sin skjønnhet, blir de ikke tatt på alvor av fundamentalist-feministene. De blir altså ikke tatt på alvor som voksne, tenkende mennesker. Kampen for stemmerett handlet jo nettopp om at kvinner er like fornuftige og like viktige som menn. Feministene reduserer kvinner med skaut til passive objekter.

Har ikke kvinner med skaut sjel? Kan hijab likestilles med hjerneamputasjon?


Ute å kjøre.

Pigs in your decks?

Torill Moi, professor i litteratur ved Duke, beskriver nordmenns engelskferdigheter med utgangspunkt i NRK-mannen Odd Grythes spørsmål til en playboy-modell: "But didn't you have pigs in your decks?". I følge professor Moi var foranledningen til spørsmålet at playboy-damen hadde kjørt på glatte veier gjennom en snøstorm (DN 21.febr).

Professor Moi er kanskje ikke så stø i engelsk selv: Engelsk "snowstorm" betyr ganske enkelt snøbyger eller snø (engelsk "storm" betyr uvær eller kraftige byger), mens norsk "snøstorm" betyr snøvær/løs snø kombinert med svært sterk vind slik det blir vanskelig eller umulig å bevege seg utendørs ("blizzard" på engelsk). I Norge forekommer snøstorm i høyfjellet eller i åpne kyststrøk i Finnmark, da hjelper det ikke med griser på dekk - veien stenges.

Selv en norsk professor ved et amerikansk universitet kan slite med dette lette men akk så vanskelige språket engelsk.

lørdag 21. februar 2009

Hijabfri sone

Hurra! eller tja.Ung dame som ved å ikke dekke til kroppen overhode
tar Hege Storhaug på alvor.Snik-islamofobisering i Norge

– Det må vi sette en stopper for. Hvis Frp får fornye Norge, er det norsk lov og norsk styresett som skal gjelde. Vi vil ikke tillate særkrav for noen enkeltgrupper, slo Siv Jensen fast i sin tale til landsstyret i dag. Hun tegnet et dystert bilde av hva som vil skje dersom man tillater særbehandling.

Bakgrunnen for partiformannens utspill er hijabsaken og krav fra religiøse grupper om egen undervisning.

- Hva blir det neste? spurte hun retorisk. At norske jøder nekter å spise svineribbe på julaften, slike gode nordmenn gjør? Kanskje ikke jødene er gode nordmenn? At muslimene nekter å gå i kirken ved skolenes juleavslutningen? Ja, for muslimene har vel ikke noen rett til å ødelegge den gode norske julestemninga ved å boikotte skolegudstjeneste? Dersom muslimer i fengsel ikke er fornøyd med den maten de får, så får heller legge seg sultne eller gå på butikken som vanlige folk. Ja, og disse katolikkene har jo gudstjeneste i tide og utide, kan de ikke nøye seg med å gå i kirken på juleaften slik som gode nordmenn? Det ville jo dessuten være umulig å ta seg et sidespring i ny og ne dersom katolikkene fikk bestemme, så streng som Paven er på prevensjonsområdet. Vi gode nordmenn kastet Paven ut i 1537 og han er ikke velkommen tilbake!

- Vi har en religion her i landet - kristendommen - og det får holde, men fortsetter denne utviklingen er vi snart muslimer hele gjengen, tordnet Jensen, og landsstyret grøsset av skrekk. Vi vil aldri bøye oss mot Mekka, raste Jensen. Og understreket at dette ikke er skremselspropaganda, muslimene er i dag den største trussel mot den edle og forfinede europeiske kultur.

- Disse utlendingene må forstå hvem som bestemmer her i landet og de må da begripe at det er de som må tilpasse seg våre tradisjoner, avsluttet Jensen med ettertrykk.


En skikkelig grøsser fra formann Jensen.

fredag 20. februar 2009

Veipolitikk: Frp har et poeng

Togpassasjerene på Østlandet er de store vinnerne når Nasjonale transportplan (NTP) legges fram i mars, skriver Aftenposten. Dette er som nevnt tidligere godt nytt.

Frps bilbajas Per Sandberg har imidlertid et poeng når han mener at stamveiene ikke må glemmes. Høyre maser også om at det må investeres mer i vei, men poenget er ikke omfanget av investeringene målt i miliarder kroner eller målt i kilometer vei. Poenget er at de kilometer vei som bygges må ha størst mulig nytte, kronene må brukes mest mulig fornuftig. Det er klart at E16 over Sollihøgda overhode ikke står i stil i trafikken, men NAFs Håkon Glomsaker glemmer at denne veien (i likhet med en del tungt trafikerte veier rundt Oslo) også kunne blitt en del avlastet med en Ringeriksbane og andre kollektivløsninger.

Navarsete fremholder at målet er å gi Norge et stamveinett med sammenhengende god standard. Det er opplagt at f.eks. E16 ikke oppfyller dette målet. E16 er definert som hovedveien mellom Norges to største byer og regionsentra på hhv Øst- og Vestlandet. Over Sollihøgda varierer veien innenfor få kilometer fra motorvei A, svingete bygdevei, tettstedsgate, motorvei B osv.

Nytte-kost-analyser fører lett til veier utenfor Oslo knapt vil bli bygget fordi trafikkmengden vektes så tungt i regnestykket: Jo større trafikk, desto flere personer bruker tid (tid er penger) på veien. E16 går idag rett gjennom Fagernes sentrum, med fartshumper, fotgjengere og 40-sone, og fortsetter på svingete bygdeveier fulle av telehiv. Ved nedkjøring til Lærdal (der Navarsete bor) fra Filefjell er veien til dels så smal at personbiler og lastebiler ikke kan møtes, veien er dessuten svingete og bratt. Veien fra Filefjell til Lærdal har imidlertid lite trafikk sammenlignet med Oslo-området og kommer derfor dårlig ut i en nytte-kost analyse; samtidig er den definert som hovedveien mellom øst og vest.

Samtidig som E16 gjennom Valdres og over Filefjell (den eneste vintersikre overgangen øst-vest) sultefores, sløses det bort 2 miliarder kroner på Hardangerbrua på riksvei 7. Riksvei over Hardangervidda er et alternativ til E16, men er ikke vintersikker og stenges stadig og dessuten er tilførselsveiene til Hardangerbrua av ikke tilfredsstillende standard. Broer er den dyrest veikonstruksjonen: 1 meter Hardangerbru koster 1 million kroner, mens 1 meter tunnel koster 50.000,- Med andre ord: 2 milliarder anvendt på E16 kunne gitt 3-4 mil helt ny tunnel og vei. Når Stortinget har vedtatt at E16 skal være hovedveien øst-vest, så må de følge opp og bruke ressursene på E16 slik at denne får orntli standard i stedet for å bygge grisedyre broer.

Jeg må derfor si meg enig med Per Sandberg i at kraftig oppgradering til en jevn og sammenhengende standard på stamveiene er nødvendig, og det må fremfor brukes ressurser på noen definerte stamveier i stedet for å klatte utover.

Per Sandberg har særlig rett i at veien bør bygges ut i lengre, mer sammenhengende parseller. Veiutbyggingen har skjedd "stykkevis og delt", noe som har ført til relativt dyre kilometer, dårlige løsninger og ujevn standard (stadig veksling mellom ulike veikvaliteter på få kilometer). Utbygging av lengre strekk gir mulighet for dristigere og mer langsiktige løsninger. F.eks. for å flytte E16 helt ut av tettbygd område i Valdres må det bygges adskillige mil i jomfruelig terreng, kanskje på motsatt side av dalen. Det samme gjelder i stor grad E6 gjennom Gudbrandsdalen (hovedveien nordover og nordvestover), flere steder går trafikken midt gjennom de små tettstedene. Et annet eksempel er når det bygges veitunneler må disse følge morgendagens, og ikke gårsdagens, standard rett og slett fordi det er så vanskelig endre i ettertid.

Det er likevel en avsporing å fokusere på finansieringsform (lån, fond, bompenger, direkte bevilgning over statsbudsjettet, OPS), poenget er at utbyggingen må i større og mer dristige prosjekter der staten forplikter seg lengre enn ett statsbudsjett i gangen. Stamveinettet er et nasjonalt anliggende og utbygging bør ikke styres av kreative finansieringsformer.

Frp har som sagt noen poeng, men som ellers med Frp blir disse poengene levert i en pakkeløsning som jeg klarer meg godt uten. Det vil derfor være utmerket om andre gjennomfører akkurat denne delen av Frps politikk. Til og med Høyre er bedre.

E16 mellom Filefjell og Borlaug i Lærdal.
E16 ved Bagn.


Her lukter statsrådsblod!

"Egentlig handler det ikke om hijab eller blasfemiparagraf. Det handler om manglende politisk fingerspitzgefühl, ryggmargrefleks, magefølelse eller intuisjon. Denne egenskapen har vært totalt fraværende i justisdepartementet i det siste." Med disse ordene tror jeg Vox treffer spikeren på hodet.

Det politiske spillet er selvsagt mye viktigere enn hva som er riktig i en ideell verden. Opposisjonen blåser selvsagt saken opp maksimalt for å skade Stoltenberg-koalisjonen. Dette handler om politisk stil, ikke politisk innhold.

Uansett Hadia Tajiks politiske skjebne kan det av kreative hoder tolkes rasistisk: dersom hun beholdes er det fordi Stoltenberg ikke kan sparke minoritetenes beste representant i Regjeringskvartalet, dersom hun sparkes er det fordi hun med sin etniske bakgrunn har to koblinger til hijab-affæren og fordi Stoltenberg må vise muskler. Her er det fare for at lite tøystykke kan velte stort lass.


Små tøystykker kan gjøre en forskjell.

Her lukter det både muslim-blod og svett hijab, men først og fremst lukter kristen manns blod: For opposisjonen og for redaktører i VG og Dagbladet er det en langt større seier å felle en statsråd enn en skarve rådgiver.


Bildet: Politikk-journalistikk-trollet lukter blodet (enhver likhet med genspleising av Sponheim, Solberg, Siv Jensen, Versto og Arne Strand er verken tilfeldig eller tilsiktet, den er uunngåelig).

torsdag 19. februar 2009

Høyre - et parti for snyltere

Høyre er sykelig opptatt av skatt, lavere skatt. Nå er det eiendomsskatten på hytter og fritidsboliger de vil til livs. Da kan Oslo-folk og Bæringer fylle bilen med flesk, sprit, øl og bensin før de legger i vei til hytta for på den måten være sikre på at de ikke legger igjen fem øre i vertskapskommunen. Vertskapskommunen sørger på sin side for legevakt, brannvesen, gatelys og en rekke andre tjenester som kommer alle som oppholder seg i kommunen til gode, enten de betaler skatt eller ikke. I populære hytteområder må kommunen i realiteten produsere tjenester for langt flere enn dem som skatter til kommunen. Høyre vil altså ha slutt på at disse kommunene skal få en rimelig finansiering, i stedet vil Høyre at hyttefolket skal få fortsette å snylte på vertskapskommunen. Dilletantene ønsker ikke eller har ikke intellektuell kapasitet til å forstå prinsippene i skattesystemet - det er faktisk oppsiktsvekkende i et parti fullt av advokater og siviløkonomer.

Dette går inn i en fin Høyre-tradisjon. De later som de ikke forstår at investeringer i bolig er som enhver annen investering og bør avkastningen bør beskattes deretter. Ved å fjerne all skatt på egen boliginvestering samtidig som man får trekke alle gjeldsrenter og samtidig som utleie av inntil halvparten av egen bolig er skattefritt, subsidierer i realiteten leietakerne boligeierne. Et slikt skattesystem er naturligvis i Høyre-velgernes interesser, og det går inn i en god Høyre-tradisjon der velbeslåtte folk kan fortsette å snylte på folk flest.

Høyre forsvarer gjerne eiendomsbesitternes interesser, men er straks mer lunkne når det handler om tomteeiere i distriktene og hyttefolk som leier (fester) tomt. Høyre inngikk kompromiss i tomtefestesaken og tillot dermed i realiteten det Trygve Hegnar kalte tidenes ran. Det er mye som taler for at innløsingsretten kan være grunnlovsstridig. Kort sagt: Dobbeltmoral er en øvelse Høyre behersker vel så godt som deres politiske motstandere.

Høyre har mer enn et PR-problem. Høyre har rett og slett ikke noe å tilby utenom et primitivt instinkt, selv urbrølet på Frogner: Lavere skatt!

Nei, folket vil ikke Erna Solberg til statsminister. Selv om Solberg kan gjøre en grei jobb, har jeg problemer med å forstå hvordan et partiapparat befolket av dilletanter og intellektuelle dverger skal kunne lede landet.

Hva er islamofobi-idioti?

Jeg har i den senere tiden brukt begrepet islamofobi-idioti uten å gi den en skikkelig definisjon, og derfor skal jeg gjøre det nå slik at det ikke skal være noe tvil om at jeg bruker begrepet med reelt innhold og ikke som skjellsord.

Nei, forresten jeg gidder ikke, det er enklere å vise et treffende eksempel.

onsdag 18. februar 2009

Skyttergravs-hijab

Debatten om en eller to diskrete hijabpiker i politiet har muligens gått ut av alle proporsjoner, det er også mye som tyder på at debattantene, med et par hederlige unntak (Kamikaze bør definitivt nevnes, selv Kapitalismus kan få litt ros), har hoppet rett i de vante skyttergravene. Eller for å parafrasere en eller annen: "Når noen nevner islam løsner jeg sikringen på min pistol." Her tror jeg Filip Rygg er inne på noe vesentlig: Konklusjonen styres ofte av følelser, så leter man frem fornuftige og logiske argumenter som leder frem til denne konklusjonen.Skyttergravs-burka, bare hendene er nakne.

Sinnelags-hijab og hijab-politi

Det ser ut til at jeg mitt forrige innlegg har trekt helt gal konklusjon. Det er ikke selve tildekkingen som gjør hijab kvinneundertrykkende, men det er hvilke tanker kvinnen har i det hun tar på seg dette lille tøystykket:

1) Dersom hijab brukes på grunn av kulturen, religionen, familien eller mannen er det kvinneundertrykkende.

2) Dersom hijab brukes fordi kvinnen synes det er pent, tøft, kledelig, sexy etc, kort sagt en fashion statement (uten noen form for presse fra omgivelsene), da er det kvinnefrigjørende.

Herremin, kan dette være så vanskelig? For å sikre optimal kvinnefrigjøring må staten ganske enkelt innføre tankekontroll, kvinner som har ukorrekte tanker må nektes bruk av hijab, mens kvinner som har korrekte tanker må roses for sin modige og ikke-konforme opptreden. Tankekontrollen skal utføres av et eget hijab-politi. Saken er da ikke så kompleks??!!


Bildet: Hva tenker du på lille pike?

Om undertrykte og frigjorte kvinner

Hijab-debatten har vist at hijab (eller ikke) handler om kvinnefrigjøring. Det overordnete prinsipp vi kan utlede er veldig enkelt: Jo mindre tildekket, desto mer frigjort. Kvinner som viser sine feminine trekk offentlig, til glede for kåte menn, er frigjorte, mens de som skjuler de feminine trekkene bak diverse tøystykker, til stor ergrelse for kåte menn, er undertrykte. Illustrasjoner følger med karakterer A-F der F er stryk og A er beste karakter.
Tildekket hals, hår og armer, svært tekkelig, tilleggspoeng for mobiltelefon, men alt i alt ikke frigjort. Meget tekkelig og sømmelig antrekk. Stryk. Karakter: F
Skaut knytt under haka, lange skjørt, klumpete antrekk som dekker nesten all hud, svært tekkelig og sømmelig, tilleggspoeng for antydning til barm og for nasjonalt sinnelag. Ikke frigjort nok. Karakter: F+ (stryk)


Pen barm med antydning til cleavage, nakne underarmer, men tildekket hals og hår, vakkert ansikt og utfordrende blikk. Tekkelig og sexy på samme tid, behager det mannlige blikk. Tilleggspoeng for nasjonalfargene og for å provosere konservative muslimer. Klart bestått. Karakter: E+
Svært tildekket, interesserer ikke det mannlige blikk, ikke frigjort. Klar stryk. Karakter: F


Utslått bølgende hår, naken hals, tildekte skuldre og armer, tekkelig antrekk, tilleggspoeng for å vise følelser, nøytral effekt på mannlig blikk. Bestått. Karakter: ENakne skuldre, tydelig barm (antydning til brystvorter), bølgende/utslått hår. Behager det mannlige blikk. Tilfredsstillende frigjort. Karakter: D


Nakne skuldre, bølgende/utslått hår, kinky antrekk, nakne hofter, tilleggspoeng for dominans. Tiltrekker mannlig blikk. Nokså frigjort. Karakter: C

Knulleburka: Nakne hofter, lår og antydning til pupp, tilleggspoeng for å provosere konservative muslimer, svært frigjort. Karakter: B
Kort skjørt, sexy antrekk, viser gjerne hud, behager menn flere ganger om dagen, lar seg ikke undertrykke av samfunnets trangsynte moral, tilleggspoeng for blondt hår. Svært frigjort. Karakter: B+


Viser mye og fin hud, tilleggspoeng for velskapte pupper og for frekt oppsyn, behager helt klart kåte menns blikk. Minuspoeng for tildekket hår og hud nedentil. Svært så frigjort. Karakter: A-Helt utildekket kvinne, hår og hud ikke skjult av tøystykker, ikke noe hijab-plunder her (verken oventil eller nedentil), tilleggspoeng for fin figur og fint hår, til aller største behag for mannlig blikk, både for gamle griser og unge kåtinger. Svært, svært frigjort. Karakter: A+

tirsdag 17. februar 2009

Terror: Politikk, ikke religion

- Det finnes ingen typisk rekrutt til islamistiske terrorgrupper, sier Petter Nesser ved FFI til Forskerforum. Noen er fattige, andre rike. Noen søker spenning og ramler inn ved tilfeldigheter og bekjentskaper, andre er dypt overbeviste. Jihadisme eller ideologien om islamsk hellig krig er svært sammensatt.

- Det er først og fremst politiske konflikter som motiverer islamistene, og dagens terrorisme reflekterer en historisk utvikling, sier Nesser. De første ekstreme miljøene oppsto i Egypt som en anti-kolonialistisk bevegelse under britene. Flere lederskikkelser i All-kaïda ble radikalisert i torturkamrene i egyptiske fengsler. Også i dag henger radikaliseringen sammen med konflikter i Midtøsten der Vesten er involvert.

"Krigen mot terror" kan virke mot sin hensikt mener Nesser. Antiterroren er et tveegget sverd. Arresterte blir martyrer i øynene på noen. Antiterrror skaper islamofobi som går utover uskyldige muslimer, noe som i sin tur bidrar til å radikalisere dem.

- Hellig krig i Europa handler ikke om å erobre verden med islam, men om å forsvare islamske territorier, sier Nesser. Israels krig på Gaza kan bidra til å radikalisere unge europeiske muslimer. All-kaïda har et effektivt propaganda-apparat og viser blant annet bilder av barn som dør i sine videor.

Bakgrunnsstoff:
- Om London-bombene.
- JIHAD IN EUROPE - A survey of the motivations for Sunni Islamist terrorism in post-millennium Europe.
- Profiles of Jihadist Terrorists in Europe
- Jihadism in Western Europe After the Invasion of Iraq

Feminisme-rasismen (fem-r) strammer grepet

Karita Bekkemellem jevnfører hijab med kjønnslemlestelse (omskjæring), se også Dagbladet. Den totalitære feminist-rasismen strammer grepet. Først brukes majoritetens definisjonsmakt til å forklare den irrasjonelle, barneaktige minoriteten hvordan ting egentlig er. Nå forsøker altså Bekkemellem å overgå selveste Storhaug i demonisering av islam og alt dens vesen, for disse folkene er jo fakta og saklige argumenter bare plunder og heft.

"Feministene" på den politiske høyresiden dukket jo opp først når det handlet om kvinnelige innvandrere, særlig muslimer:

– Likestillingsargumentasjonen er i enkelte tilfeller ikke basert på reelle bekymringer for kvinnene, men at den blir brukt for å oppnå andre ting, sier statsviteren Desiré Hopen Standal.

– Frp er opptatt av å ”redde” undertrykte muslimske kvinner, og viser direkte til likestilling i sitt forslag, mens DF ikke tar opp dette eksplisitt i lovforslaget. Hensyn til likestilling var likevel en viktig del av argumentasjonen deres under debatten i Folketinget.

Hopen Standal påpeker at Frp i likhet med Dansk Folkepart ønsker å verne muslimske kvinner mot det de karakteriserer som undertrykkende skikker. Frp skriver for eksempel at ”det norske samfunnet ikke kan tolerere at kvinner systematisk blir undertrykt, eller at barn blir fratatt retten til å bestemme over sin egen kropp”. Og det er disse argumentene som har størst gjennomslagskraft, ifølge Hopen Standal.

Ifølge Hopen Standals analyse er objektifiseringen av muslimske kvinner tydelig hos begge partiene. Hun mener muslimske kvinner blir framstilte som undertrykte objekter, muslimske kvinner blir sett på som undertrykte Askepott-figurer som må reddes av majoriteten. Verken Frp eller DF åpner for at det å gå med hijab kan være basert på egne valg fra kvinnene selv.

Feminisme-rasismen ser altså ut til å være en pussig allianse mellom overivrige venstre-feminister og høyrevridde innvandringsskeptikere som bruker feministiske argumenter etter behov. En like snodig feminist-rasistisk allianse gjorde det mulig å forby prostitusjon ikke bare i Norge men globalt.

Karita Bekkemellem er nok ikke Norges mest begavede politiker. Tror hun virkelig at innvandrerkvinner flest er mer korka enn henne selv?

mandag 16. februar 2009

Vågå hedrer bygdas fremste nazist

Vågå får landets første Hamsun-statue, laget av den anerkjente bildehoggeren Skule Waksvik. Statuen skal stå på småbruket Skultbakken i Vågå i Gudbrandsdalen, gården der Knut Hamsun hadde sine røtter.

For dem som ikke kjenner historien var altså Knut Hamsun, identisk med den kjente forfatteren, en fremstående nazist. Men den utviklingen vi ser nå glattes historien over og Hamsun sikkert fullt rehabilitert om en generasjon eller to. Rehabilitering av Quisling sitter nok litt lenger inne til tross for Hamsun var en større drittsekk enn Quisling og Hamsuns bidrag til menneskeheten bare består av 2-3 gode romaner. Rettferdigheten er ujevnt fordelt.

EDIT: La meg si det igjen. Jeg tror bl.a. Odd Bjørn Fure tar feil, "Knut Hamsuns plass" eller en statue av mannen skjelner ikke mellom nazisten og forfatteren. Min konklusjon er derfor klar: Hamsun fortjener ikke noen statue, han fortjener ikke noen plass eller gate. La tullingen være i bokhyllene, og bare der.Linds statue av Knut Rød, Norges svar på Adolf Eichmann. Linds statue bør kanskje være forbilde for fremtidige statuer av nazisten Hamsun?

søndag 15. februar 2009

Slipsopprør i Ap

Aps Eirin Storhaug mener slips som en del av politiuniformen, kan være med på å legitimere bruken av et plagg som mange kjemper mot.


- Jeg innrømmer at jeg er mer skeptisk enn positiv til at slips skal bli en del av politiuniformen. Jeg vet at for mange kvinner er det en kamp for å slippe å bruke slips. Jeg er redd vi bidrar til å legitimere bruken av slips, dersom det blir en del av politiuniformen, sier Storhaug til VG.

- Som feminist er jeg for full kjønnsnøytralitet, men samtidig for seksuell frihet. Jeg mener folk skal få lov til å uttrykke sitt kjønn, men det er noe annet å bruke symbolene i offentlig sammenheng som i politiet, sier Storhaug. Slips er et klart uttrykk for den patriarkale samfunnsorden og for menns århundre lang undertrykking av kvinner, det er jo åpenbart for alle at slipset hermer en mannlig, ikke kvinnelig, kroppsdel. Menn bruker slips, kvinner bruker BH - slik er det bare. Jeg er derfor mot kjønnede antrekk i statsapparatet, konkluderer Storhaug.

- Jeg har hverken sagt ja eller nei til religiøse symboler, sier justisminister Småberget. Det jeg har sagt i dag, er at vi nå ønsker å få Politidirektoratet til å foreta den avgrensningen som skal foretas. Legge fram et konkret forslag, slik at alle vet hva vi diskuterer, og slik at vi tar hensyn til det viktige elementet at politiuniformen skal fremstå som nøytral og med autoritet. Det er normalt å være mann i yrkeslivet, kvinner er noe nytt og unormalt, derfor er mannlig antrekk mest nøytralt. Slips gir fremfor at den maskuline tyngde som gir politifolk trenger for å opptre med autoritet, avslutter Småberget, med tyngde.Typisk representant for det herskende patriarkatet, den nedhengende fallos i skulpturen bak er tydelig reflektert i slipset foran.

Norge en jernbanesinke

På kontinentet bygges de høyhastighetstog som gjør fly og bil overflødig. Selv i det ulendte Spania er hovedbyene nå forbundet med AVE-togene og spanjolene har ikke tenkte å gi seg. Norge derimot nøyer seg med å bygge noen nye krysningsspor på Bergensbanen og utbedre signalanlegget på Østfoldbanen. Temmelig puslete. I den andre enden av skalaen fabler noen om lyntog over Haukeli og andre urealistiske ideer. Frp og dilletantene i H er mest opptatt av fartsgrenser, dersom de da ikke har ville fantasier om et fergefritt Vestland eller å bygge nok en tullete undersjøisk tunnel. I dag er det dessverre bare Venstre (og muligens SV) som tar jernbanen seriøst.

Norge trenger en jernbanepolitikk et sted mellom disse ytterpunktene, altså både visjonær og realistisk. Jernbanen i Norge må på litt kortere sikt ha to hovedoppgaver:
a) avlaste veinettet i Oslo-trekanten (Mjøsa-Østfold-Vestfold) samt rundt de andre storbyene (passasjertrafikk)
b) avlaste stamveinettet som lider under mye tungtrafikk (godstrafikk samt busser)

På litt lengre sikt må målet også være å konkurrere med fly, men fordi gods er mye mindre følsomt for reisetid enn personer må overføring av gods fra vei til bane være det foreløpig viktigste på fjernlinjene.

Med en befolkningsvekst i retning 7 mill hvorav kanskje halvparten i Oslo-området er det klart jernbanen må ta en stor del av veksten i persontransporten innenfor Oslo-trekanten. Hastighet og pålitelighet må gjøre jernbanen til det klart beste transportmiddelet fra Oslo til Skien, til Fredrikstad, til Gjøvik og til Hamar/Lillehammer samt til Halden og til Kristiansand. Oslo-trekanten har snart sammenhengende motorvei Hamar-Oslo-Halden, og gjennom Vestfold. I mens blir jernbanen sulteforet. Et lysglimt er imidlertid at Departementet nå vil prioritere dobbelspor fremfor veitunnel gjennom Ulriken.

En bil som 60 km/t trenger 50-100 meter vei i tett trafikk. Et tog med 200 passasjerer tilsvarer dermed 10 km bilkø dersom hver bil frakter 2 personer. Jernbanens fortrinn er i tettbygde områder er derfor opplagt.

På fjerntogene kan jernbanen konkurrere med fly dersom reisetiden kommer ned i omkring 4 timer. På Bergensbanen er dette realistisk med mindre utbedringer av dagens trase samt bygging av Ringeriksbanen. Bergen-Oslo er en av Europas mest trafikkerte og mest lukrative flystrekninger, passasjertrafikk med tog som reell konkurrent til fly burde ha høy prioritet. På Sørlandsbanen blir reisetiden dramatisk forkortet dersom banen innkortes mellom Larvik og Kragerø, helt nye trase i jomfruelig terreng gir også mulighet for høy hastighet (200 km/t).

I tillegg til utbedringer av eksisterende traseer inneholder min ønskeliste følgende helt nye strekk:
- Larvik-Bamble-Gryting ved Kragerø (innkorting av Sørlandsbanen)
- Ringeriksbanen (gevinster både for fjerntrafikk på Bergensbanen og lokaltrafikk Ringerike-Bærum-Oslo, avlaster lokalsamfunnet for mye gjennomgangstrafikk)
- forlenge Gjøvikbanen til Dovrebanen ved Moelv/Biri eller Lillehammer (et par mil i enkelt terreng, burde være en smal sak, egentlig pussig at dette strekket ikke er bygget for lengst), jernbane på vestsiden helt til Lillehammer kan muligens være et alternativ til dobbelspor Hamar-Lillehammer; Gjøvik-Lillehammer direkte kan uansett avlaste østsiden av Mjøsa der enkeltsporet i dag er overbelastet.
- ny og raskere trase for høyhastighetstog til Karlstad og Stockholm
- forlenge Raumabanen til Moa ved Ålesund (et noe dyrere og dristigere prosjekt, men gir gevinster både i godstrafikk og passasjertrafikk i et relativt tett befolket område med mye industri)

Nordlandsbanen bør ikke forlenges, for dyrt og for lite trafikkgrunnlag, men man bør kanskje vurdere å elektrifisere Nordlandsbanen og det må ihvertfall satses mer på gods for å avlaste E6. Det kan imidlertid være aktuelt å knytte Kirkenes til russisk og/eller finsk jernbanenett, på grunn av enklere terreng kan det også være aktuelt å knytte andre byer i nord til svensk eller finsk jernbane. På grunn av lite befolkning må jernbane i nord være begrunnet i helhetlige løsninger for godstransport.

På virkelig lang sikt bør man vurdere følgende to helt nye traseer for høyhastighetstog:
- legge trase for høyhastighetstog til Bergen i Numedal (Drammen/Eiker-Geilo direkte)
- trase for høyhastighetstog til Trondheim via Elverum-Tynset-Kvikne

Sanner (H) på ferietur til konsentrasjonsleir på Cuba

Jan Tore Sanner forferdes over at Trond Giske besøker Cuba der 220 dissidenter sitter i fengsel, mange av dem journalister. Er Sanner plaget med dårlig hukommelse? Har han glemt at Høyres favorittpresident, G.W. Bush, opprettet en konsentrasjonsleir for politiske fanger på den samme øya? I snart åtte år har flere hundre fanget blitt sperret inne uten lov og dom, mange av dem har blitt utsatt for tortur. Per i dag har Gitmo fortsatt 300 fanger, flere enn Castro-regimets fanger. Arven etter Bush er en hodepine for Obama som ønsker å stenge konsentrasjonsleiren. Den tidligere vakten Brandon Neely står frem med sin skam for det han har vært med på, Høyres folk skammer seg ikke over indirekte å ha støttet den kriminelle invasjonen av Irak der Bush-folkene fikk herje på som de ville. Istedet dyrker de dobbeltmoralen, eller kanskje tenker de som Hamsun sa etter et besøk hos Hitler: "Når regjeringen har innrettet konsentrasjonsleire, har de nok sin gode grunn". Giske besøker Castro, Sanner burde ha besøkt Abu Ghraib og Guantanamo.

Det er mulig at Sanner gambler på at velgerne har like dårlig hukommelse som politikerne. Der tar han skammelig feil. Høyre får ikke min stemme.Politiske fanger i USAs konsentrasjonsleir på Cuba.

Konrad bruker hijab


Til og med Konrads lille datter på 4 år bruker hijab når hun er ute. Hun blir kanskje politikvinne når hun vokser opp. Foreløpig har hun strikkehijab fra bestemor eller en ferdigsydd fra Stormberg. Veldig praktisk når ungene herjer i parken og i barnehagen slik været er nå. Forebygger øreverk.

Når tempen faller mot 12-15 kalde bruker Konrad en enkel hijab i fleece/lycra. Dersom det blåser eller blir enda kaldere bruker Konrad en skikkelig høyfjells-hijab også kalt finlandshijab (se bildet). Veldig praktisk. Oppfattes gjerne som typisk mannfolk-hijab, men praktisk for begge kjønn dog ikke korrekt antrekk på 17.mai så sant temperaturen er over null.


Babyhijab.

Stormberg-hijab.