torsdag 26. februar 2009

Bør Olav Versto hitles?

Hijab var et feilgrep
Olav Versto

VG 21.febr 2009

Det klønete forsøket på å innføre hijab til politiuniformen, var dømt til å mislykkes. Folket vil ikke ha det. Saken ble ikke reist ut fra et behov i politietaten. Jeg tror den helt enkelt oppstod som et utslag av misforstått politisk korrekthet i ledelsen i Justisdepartementet. Man ville gjenspeile i uniformsreglementet at vi lever i et flerkulturelt samfunn; det skulle være uttrykk for toleranse, religionsfrihet og likeverd.
(....)

Muslimske kvinner er nemlig både i religiøs, sosial og rettslig sammenheng underordnet menn. Dette fremgår en rekke steder i Koranen, men er kanskje klarest uttrykt i kapittel 4, vers 38:

«Menn er kvinners formyndere på grunn av det som Gud har utstyrt noen av dere med fremfor andre, og på grunn av de utgifter de bærer. Derfor skal rettskafne kvinner være lydige og bevare det som er hemmelig, fordi Gud ønsker det bevart.

Dem, fra hvem dere frykter oppsektighet, skal dere formane, gå ikke til sengs med dem, og gi dem stryk.»

I islam er altså mannen bemyndiget av Gud til å gi kvinnen juling. Og tro endelig ikke at Koranens forskrifter om forholdet mellom mann og kvinne er gammelmodige og sovende bestemmelser som for lengst har opphørt med å ha levende og bindende kraft, slik tilfellet er med arkaiske dogmer i vår bibels gamle testamente.
(...)

Hele denne utviklingen gikk islams hus forbi.

Der er religionen, kulturen og samfunnet fortsatt ett og det samme; religionens lover er samfunnets lover, slik det var hos oss for tusen år siden, i middelalderen.

For et moderne menneske er religionen i høyden en del av livet; for en muslim er livet en del av religionen.

Det er derfor det blir så besværlig, for ikke å si umulig, å integrere en hel befolkningsgruppe med islamske forestillinger i et sekularisert samfunn.
(...)

Ikke bare lider islamsk kultur av skrekk for nakenhet i det offentlige rom, enten den er virkelig eller billedlig; islamsk kultur avskyr avbildning av mennesker overhodet.
(...)

Men også dette gikk islams hus forbi, og er et slående billedlig tegn på den avgrunnsdype kløft som er mellom den vestlige moderne forestillingsverden og den muslimske.

Det er denne motsetningen som har ledet unge muslimer til, i avsindig fortvilelse og raseri i møte med den vestlige kultur, å begå grufulle terrorhandlinger.

------------------
Konrads kommentar:
Dette er altså skrevet av en redaktør i Norges største avis. Det er ikke skrevet av Siv Jensen, man skulle nesten tro Olav Versto forsøker å trumfe Jensen. Versto sammensurium av fakta og fordommer, idealer og realiteter, ankedoter og generaliseringer, og i det hele tatt ytterst selektiv informasjonsbruk, minner en god del om innlegg fra sinte rasistiske menn på diverse debattfora, men det minner kanskje mest om Hans Rustads document.no, Onar Åms brunlillablogg eller Tankekorsets banale verdensbilde.

Versto har på samme måte som Siv Jensen ikke belegg for de fleste av sine vidtrekkende generaliseringer, det er rett og slutt tull en del av det han skriver. F.eks.: Det er ikke motsetningen mellom kulturer og religioner som har skapt terroristene, det er politiske konflikter som skaper terrror. Metoden med å sitere selektivt fra Koranen er velbrukt både av islamofobe/muslimhatere og av imamer, mens faktum er at de aller fleste muslimer i Norge (akkurat som de aller fleste kristne) har et pragmatisk forhold til Koranens konkrete regler.

Versto burde se nærmere på kristen-miljøet i Norge, der det overraskende mange som er temmelig langt ute, selv blant antatt moderate kristne. Versto burde lære litt om den fremstående antisemitten Martin Luther. Norges statsreligion, lutheranismen, legitimierte i flere hundre år forskjellsbehandling av kvinner. Etcetc. Bruker man informasjon selektivt kan man dikte opp den argumentasjonen som passer for anledningen, dette er Versto dyktig til, men hans troverdighet synker tilsvarende og har nå nådd bunnen.

7 kommentarer:

Amos Keppler sa...

jan simonson % co har seksti spørsmål til muslimer. Jeg har 120 spørsmål (hvis jeg gidder) til kristne og nordmenn generelt.

Jeg liker slett ikke islam, men den er som sagt verken verre eller bedre enn andre religioner. Vi får stadig eksemepler på at kristne heller ikke lever i det "tjueførste århundre".

Anonym sa...

Olav Versto er redaktør i en avis som er ganske gode på fakta, men selv har han et alt annet enn edruelig forhold til empirien.

Amos Keppler sa...

Det er heller ikke første gang han mangler det. Kanskje han sikter mot en fremtidig regjeringspost i frp?

Admin sa...

Dette var far-out fra Versto, skulle nesten tro han var full i gjerningsøyeblikket. Trodde slike sammensurium var forbeholdt nettdebatter og klamme blogger men så sitter altså en superbt betalt nestor i landets største avis og lirer av seg noe som til forveksling ligner et ti-minuttsskrevet debattinlegg på VGs eget forum.

Nei dette var omtrent like lavmåls som da samme avis veivet det amerikanske flagg på egen forside og jublet og hoiet over USA sin invasjon av Irak.

VG gjør åpenbart hva som helst for å selge aviser. Håper man ender opp som MEMO.

Setter forøvrig stor pris på dine innlegg.

Anonym sa...

Nei Amos Keppler har helt rett.
De kristne har også sine svin på skogen. Og er ikke bedre eller verre enn islam.
Frelsessarmeen f.eks. tillater ikke at noen av deres ledere lever i åpne homofile samliv.
Og Islams råd har brukt ett halvt år nå på å bestemme seg for om homofili bør straffes med døden ved steining eller ikke.

Det er jo akkurat det samme liksom.

Anonym sa...

Det er stor forskjell på Islam og de fleste andre religioner. Det er sant at mange kristne er *intolerante* overfor homofile, men det å ikke tillate homofili i en kristen organisasjon som det er frivillig medlemsskap i er ikke det samme som å *forby* homofili generelt, dvs. for ikke-kristne. Det er dette som i vesentlig grad skiller kristendommen i dag i fra Islam. Kristendommen er i all hovedsak fredelig og et personlig trossystem, mens Islam er et fascistisk samfunnssystem.

Hvis du ser på folkemord, undertrykkelse og terror i det 20. århundret er det noen ytterst få ideologier som skiller seg kraftig ut i fra alle andre. På en solid første plass, med over 90% av folkemordene og undertrykkingen har du sosialistene (kommunazismen), men på en god andreplass finner man Islam. Disse to ideologiene står til sammen for noe slikt som 95-99% av folkemordene i det 20. århundret. Uten disse ville verden vært et forbløffende mye mer fredelig sted.

Jeg bruker og har brukt *desidert* mest tid på å snakke om sosialismen på min blogg, fordi sosialismen er en mye større ondskap enn Islam. Likevel velger enkelte opportonuster slik som Konrad å omtale meg som "brunlilla" og "rasist" fordi jeg også vier en del tid til å snakke om radikal Islam som har potensialet i seg til å ta opp arven etter kommunazismen som den nye verdensplagen. For meg virker det som om den egentlige rasisten her er Konrad som mener at Islam bør fredes for all kritikk.

Anonym sa...

"Egentlig rasist", sludder og pølsevev.

Jeg har aldri sagt eller skrevet at islam skal skjermes mot kritikk, men kritikken kan ikke være løse og omtrentlige påstander slik Versto driver. Som minimum må faktapåstander være holdbare, f.eks. Versto generaliserer fra anekdotisk empiri og koranvers til alle muslimer - det holder ikke på en flekk.

Onar Åms logiske krumspring for å fremstille islam i verst mulig lys og kristendommen i best mulig er like syltynt som Verstos. Nazistene var kristne, de var faktisk lutheranere som oss i Norge og fikk dessuten hjelp av polske, ukrainske og baltiske katolikker. Folkemordet i Ruanda ble utført av kristne mot kristne (en rekke prester engasjerte seg på drapsmennenes side), muslimene i Ruanda derimot var ikke involvert. Folkemordet på indianerne i Amerika ble utført av katolikker og protestanter. Etcetc.

Onar Åm fusker konsekvent med fakta for at hans kokko-verdensbilde skal gå opp.