lørdag 13. desember 2014

Lundestads fredspris: Fred som alt og ingenting

Fredrik Heffermehl fyrer av nok en bredside mot den norske nobelkomiteen (Klassekampen 10/12):

Ordet «fred» er begrepet norske politikere benytter for å ødelegge Nobels pris. Komiteen har innført et altomfattende fredsbegrep som i praksis tillater norske politikere å ta seg frihet til å bruke Nobels navn og penger til det som måtte passe dem. Komiteen gjør sitt beste for å forvirre og skjule Nobels visjonære løsning på krigens problem. Årets pris er en utmerket illustrasjon: Det gis en pris for undervisning til jenter, mens de forbigår Malalas klare ord mot våpen og krig, ikke minst under fjorårets møte med Obama, der hun pekte på at USAs dronekrig skaper hat og mange flere terrorister.

Med dette er Nobels spesifikke og målrettede pris forfalt til en pris uten retning og idé.

Fred som alt og ingenting. Under Lundestad er dette blitt stadig klarere.
Problemet er ikke Heffermehls skarpe utfall, problemet er at han har rett. Malala fortjener sikkert en pris og hun er imponerende på mange måter. Men fred?   

Ingen kommentarer: