søndag 7. juni 2015

Kø er bra

Før innsnevringen av Smestadtunnelen på Ring 3 ble det advart mot store køproblemer. Det ble ikke noe av. Bilisten tilpasser seg rett og slett faren for kø, og man kan ikke bygge seg ut av køproblemer i Oslo-området sier TØI-forsker Tennøy. Bedre veier gir mer trafikk og da blir det alltid kork et eller annet sted, dette gjelder særlig på E18 og Ring 3 i Oslo og Bærum/Asker der trafikken i hovedsak er lokal. Lokale reisende kan mye lettere tilpasse seg enn fjerntrafikken som bare passerer. Kø er effektivt for å holde trafikkmengden nede, alternativet er saftig betaling, køprising eller rushtidsavgift.

Ingen kommentarer: