fredag 9. september 2011

Terrorkrigens pris

Krigene i Irak og Afghanistan har kostet USA 3-5000 milliarder dollar, i følge Joseph Stiglitz' beregninger. Altså opp mot 30.000 milliarder kroner. USAs lånefinansierte krigføring er hovedårsak til finanskrisa og USAs budsjettunderskudd skriver Stiglitz.

Vant bin Laden til slutt likevel?


- It's the economy, stupid, var kanskje bin Ladens siste ord.

Ingen kommentarer: