tirsdag 14. juli 2009

Regjeringen må ta stilling - nei til datalagringsdirektivet!

Bloggstafett for personvern – mot datalagringsdirektivet:

Personvern er en grunnleggende verdi i et demokrati. Personvernet innebærer en rett til å være i fred fra andre, men også en rett til å ha kontroll over opplysninger om seg selv, særlig opplysninger som oppleves som personlige. Etter EMK artikkel 8 er personvern ansett som en menneskerettighet.

Med en mulig norsk implementering av Datalagringsdirektivet (direktiv 2006/24/EF), som pålegger tele- og nettselskap å lagre trafikkdata om borgernes elektroniske kommunikasjon (e-post, sms, telefon, internett) i inntil to år, vil nordmenns personvern bli krenket på det groveste. Tiltakt under Datalagringsdirektivet innskrenker vår frihet, men gir oss ikke økt trygghet i bytte.

Datalagringsdirektivet ble vedtatt av EU 15.mars 2006, men fremdeles har den norske regjeringen ikke offisielt tatt stilling til om direktivet skal gjøre til norsk lov eller ikke. Gjennom EØS-avtalen har Norge en reservasjonsrett. Denne har aldri før blitt brukt, men så har man heller aldri stått overfor et direktiv som representerer en så stor trussel mot demokratiets grunnleggende verdier som det datalagringsdirektivet gjør.

Vi krever at regjeringen sier ifra nå før valget om de vil gjøre datalagringsdirektivet til norsk lov eller ikke. Å ikke ta stilling, slik regjeringen har gjort i over tre år, er det samme som stilltiende aksept.

Regjeringen* og de andre politiske partiene** må ta stilling nå - si nei til datalagringsdirektivet!


Folket har talt. Bli med i folket du også. Selv de EU-ivrige og villfarne liberalere med i stafetten.


*Enig med Virrvarr som oppfordrer partibloggere som Snorre Valen og Fredrik Mellem til å komme ut av personvernskapet.
**Enig med Hannemyr som påpeker at etter valget i september kan Frp og H være i posisjon til å innføre direktivet eventuelt med støtte fra andre partier eller utbrytere fra andre partier.


Se interessante kommentarer hos
NONA
og
Øyvind Strømmen
og
Indregard
og
Indregard har en eldre artikkel.

Ingen kommentarer: