onsdag 8. juli 2009

Politi og barnevern dret på draget

I forrige uke ble det somaliske paret fengslet og siktet for kjønnslemlestelse av to av deres egne barn. Først etterpå ble det foretatt skikkelige undersøkelser av barna, som viste at døtrene slett ikke er omskåret. Intet kriminelt, likevel måtte foreldrene sitte i arresten.

Fengslingen var en stor belastning særlig for moren som er gravid:
– Hun er gravid, men ble satt på i arresten, Der ble hun holdt i tre døgn, forteller advokat Keller-Fløystad til BT (4.juli).
– Hun var kvalm og måtte kaste opp i hullet i gulvet i arresten. Hun er fortsatt veldig syk.

Det er klart at barnevernets fremgangsmåte er graverende, sier Keller-Fløystad og sikter blant annet til at barnevernet siden januar har hatt mistanke om at barna var omskåret, uten de ble undersøkt på Barneklinikken. I stedet ble barna undersøkt av en uerfaren lege uten spesialkompetanse. Fylkeslegen i Hordaland gransker nå allmennlegen i følge BA og VG.

Da pågripelsen var et faktum valgte politiet å be om varetekt i stedet for å få barna så raskt som mulig til undersøkelse hos Barneklinikken.
– Alle vi som kjenner systemet vet at Barneklinikken ville stilt opp med en gang, sier advokaten til BT.

Politiet har bedt foreldrene om unnskyldning for den grunnløse anklagen, men hevder likevel de gjorde det rette. Advokaten Johan Eide sier han er dypt urolig over et klima som gjør politi og barnevern «fullstendig nærsynte» i sin iver etter å få noen dømt for kjønnslemlestelse.

De fleste former for kvinnelig omskjæring medfører svært alvorlige og uopprettelige skader, men skjer heldigvis i svært, svært sjelden i Norge. Institutt for samfunnsforskning fant ved undersøkelse i 2007 drøyt ti jenter som var omskåret, men ingen kunne dokumenteres å være omskåret mens de hadde opphold i Norge. Ved Ullevål universitetssykehus har tre av de 15 barna som har vært undersøkt etter begjæring fra barnevernet i år, vært omskåret, men ingen av disse var omskåret i Norge. Seksjonsoverlege Sverre Sand advarer derfor mot massehysteri som fører til at rettigheter blir satt til side og mistenkeliggjøring på grunnlag av etnisk bakgrunn eller hudfarge.

Blant somaliere i Norge er dette allerede et ubehagelig faktum. Tiltak mot omskjæring gjør at flere somaliske familier Klassekampen (20.juni) har vært i kontakt med, føler seg dårlig behandlet av Barnevernet: - Det er kaos i det somaliske miljøet nå. Folk får ikke være i fred her, og tenker at det er bedre å flytte hjem til et land med krig. Mange opplever at de blir oppsøkt av Barnevernet på grunn av bekymring for omskjæring. Men hvor mange jenter som er oppvokst i Norge har de funnet som er omskåret? Ingen. Nå vil vi ikke mer, vi tåler ikke mer, sier Arifi Mahamod Ali.

Ingen kommentarer: