torsdag 23. juli 2009

Snik-kuwaitisering av Norge

Oppdatering: BT følger opp med en artikkel om jobb-jåleri der de påpeker at en del nordmenn heller går på trygd enn å ha lavstatusjobber f.eks. i butikk. Forskerne BT har snakket med at både feminisering og innvandrerifisering av et yrke fører til lavere status:

– Dersom antallet innvandrere i et yrke overstiger et visst nivå, skygger nordmenn unna fordi prestisjen og anseelsen faller. Da tamilene inntok fiskeforedlingsindustrien langs kysten, ville ikke nordmenn lenger ha jobbene – til tross for at det var rundt seks prosent arbeidsledige i lokalsamfunnet den gangen. Det viser hvor mye et yrkes status har å si, sier forsker Jon Rogstad ved Institutt for samfunnsforskning (ISF).

Se også Hjorthens fundering.

Den norske høyresiden har vært bekymret for islamisering av Norge og at dette skjer på en snikete måte, selv om de altså har problemer med å gjøre rede for hva det egentlig dreier seg om. Arbeiderpartiet gjorde et ekkelt og krampeaktig forsøk på henge med i et spill de ikke skjønner. Verre er det at denne tullediskusjonen avleder oppmerksomheten fra langt viktigere tema.

Norge er jo som kjent det nye Kuwait. Og på samme måte som Kuwait har innvandrere tatt mer og mer av de kjipe, underbetalte jobbene nordmenn er for fine til å ta: alle slag vaskejobber, skiftarbeid på gamlehjem, taxikjøring, butikk, buss og trikk, avisbud. Sesongarbeidere fra Polen har plukket bær og frukt. De senere årene har vi hatt merkbar tilstrømming av det tyskerne kalte Gastarbeiter (underforstått at de skulle dra hjem til Tyrkia så når jobben var gjort): Polakker i bygningsbransjen, svensker i hotell og restaurant, litauere i tyveribransjen, og rumenere har supplert våre hjemmekoselige junkietiggere.

Det kalles kuwaitisering av samfunnet, og en del forskere har advart mot det i flere år. De er bekymret for at oljerikdommen og den økende arbeidsinnvandringen gjør Norge til et klassedelt samfunn. Utenlandske gjestearbeidere kan bli den nye tjenesteklassen, dersom vi ikke passer på, mener FAFO-forsker Jon Erik Dølvik, i følge BT.

Dette tror jeg er langt viktigere trend enn at andel muslimer i Norge øker fra 2,3 % til 3,1 %. Det handler selvsagt om økonomi ved at noen næringer fortrenges av olje. Men virkningen på det sosiale landskapet er kanskje enda viktigere, og dette henger også sammen med at innvandrere (særlig de som er innvandret i voksen alder) stiller svakest i arbeidsmarkedet. Dermed blir nordmenn flest arbeidsudyktige med hensyn til de kjipeste jobbene, mens motiverte og dyktige innvandrere blir arbeidsudyktige til de gode jobbene fordi bare får erfaring fra ufaglært arbeid. Ghettoiseringen i Oslo er derfor i stor grad et resultat av de økonomiske forskjellene.

Abdi Ali er hjelpepleier på sykehjemmet i Vinje.
(Resultat av tilfeldig bilde-googling "innvandrer.")

Ingen kommentarer: