torsdag 30. juli 2009

Upersoner - Krugman om implisitt sensur

Den såkalte fjerde statsmakt er ikke så uavhengige og kritiske som journalisters og redaktørers oppblåste selvbilde tilsier. Sett litt på avstand fremstår de stadig vekk som en saueflokk som antar at visse vinklinger er riktige eller visse saker er viktige. Resultatet er ofte en misforstått eller utilsiktet selvsensur, i USA var det svært påtagelig under oppkjøringen til Irak-krigen slik Paul Krugman* påpeker på sin blogg:

One of the mysteries of the way issues are covered in much of the news media is how certain views get ruled “out of the mainstream” and just don’t get covered — even when many well-informed people hold those views.

The most notorious example was during the buildup to the Iraq war: skepticism about the case for war was treated as a fringe view, even though the evidence being presented by the hawks was flimsy on its face, and the ranks of the skeptics included a number of people with excellent national-security credentials.
Hos gærningene i Fox News er dette åpenbart og lattervekkende, derfor er det mye mindre gjennomskuelig og derfor farligere når skjer i mainstream media og ikke hos rabiate Fox.

*Foruten å være professor i økonomi og Nobelprisvinner i samme fag, er han i følge denne analysen USAs mest innflytelsesrike kommentator.

Ingen kommentarer: