torsdag 4. juni 2009

Obama lover å straffeforfølge Per Sandberg

- Det er bemerkelsesverdig at Obama tre ganger i talen forsvarte bruken av hijab, og fremholdt at amerikanske domstoler vil straffe dem som stopper muslimske kvinner i å bære hijab. Dette kan den norske islamdebatten lære av, sier M. Usman Rana i en kommentar til Obamas store Kairo-tale.

For kort tid siden kunne vi notere følgende:
- Folk som kommer til Norge må legge fra seg den kvinneundertrykkende og barneundertrykkende kulturen det er å bruke hijab. I skolen skal det være forbudt med hijab, og hvis foreldrene ikke akseptere våre demokratiske rettigheter, så vil vi sende dem rett hjem, slår Frps nestleder Per Sandberg fast.

Sandberg mener altså det er politikernes
demokratiske rett å bestemme hvordan folk skal kle seg. Obama på sin side understreker at det er straffbart å innskrenke den borgerretten det er å kle seg som man vil.

Sandberg og Frp vil bevege Norge i en totalitær retning, mens Obama forsvarer det frihetlige USA mot slike snik-totalitarianister som Sandberg. Kanskje vi bør utlevere Sandberg i stedet for Krekar? I motsetning til tulle-mullah er Sandberg jo en reell trussel mot frihet og sikkerhet i Norge.

(Jeg minnes vagt noen som mente (mener) at Obama er både nazist og marxist, som det ikke er ille nok at han er neger og snik-muslim.)

18 kommentarer:

Anonym sa...

Her er det litt mangel på kunskap ute og går ser jeg.

Her ble hijab i det private dagligliv omtalt, og ikke i arbeidslivet.

I USA har en nemlig høyesterettsdommer på at en kan nekte bruk av hijab i arbeidslivet i stillinger der religiøs nøytralitet er å oppfatte som naturlig. Dette inkluderer f.eks. politi og skolevesen (da skoler som ikke er stiftet på religiøst grunnlag).

Så vidt jeg vet er det ingen i Norge heller som foreslår at en skal nekte bruk av hijab i det private dagligliv, men det har derimot vært debatt om bruk av hijab i politiet og på skolene.

Vil du vite mer om domen rundt hijab i politiet i USA kan du f.eks. google frem Kimberlie Webb VS The Philadelphia police department. Da vil du finne masse artikler som omtaler saken, meninger rundt den, ankesakene som fulgte og endelig dom.

Det finnes for ordens skyld også en dom på at det ikke er lov å kreve at ei kvinne fjerner hijab i det private dagliglivet. Denne saken finner du mer info om hvis du søker på Council on American-Islamic Relations
(CAIR) and the Midwest Regional Office of the American-Arab
Anti-Discrimination Committee (ADC) vs. the Dearborn Police Department.

Mvh,
En av de såkalte kunskapsløse egoistene som stemmer på et parti på høyresiden.

Konrad sa...

Det gikk deg kanskje hus forbi at jeg satte saken på spissen?

Til fakta:
Sandberg vil forby hijab for SKOLEELVER, lærere og andre tjenestemenn er en annen sak.

F.eks.
http://www.cnn.com/2004/LAW/03/30/us.school.headscarves/

Anonym sa...

"Det gikk deg kanskje hus forbi at jeg satte saken på spissen?"

Face it Konrad. Du dreit deg ut:)

Anonym sa...

Begrensninger på plagg brukt på skolen er ikke noe nytt med hijab. Og å forby enkelte typer påkledning eller plagg er ikke det samme som å bestemme hva man skal ha på seg.

En ting er å sette ting på spissen, en annen ting er å ta fullstendig feil.

Konrad sa...

Når dere insisterer på fakta får dere holde dere til fakta.

Selv under Bush intervenerte føderale myndigheter til fordel for skoleelver når lokale skolemyndigheter ville nekte hijab på skolen. Argumentene i USA har bl.a. med skoleuniform å gjøre. Dersom dere ikke forstår engelsk, kan jeg godt oversette.

Sandberg vil nekte hijab for å "frigjøre" jentungene. Det er et totalitært tiltak som ville vært uakseptabelt i Obamas USA.

Obama-Sandberg 1-0

Anonym sa...

Hvorfor er det mer totalitært å nekte hijab enn å nekte hakekors, som jo ikke tillates brukt?

Hvorfor er det mer totalitært å nekte hijab enn å nekte bare navler, som var en sak for et par år siden eller så?

Hvorfor er det mer totalitært å måtte ta av hijab innendørs under undervisning, enn å måtte ta av caps innendørs under undervisning?

Konrad sa...

Lesestoff (advarsel: engelsk tekst.

Anonym sa...

Tom for egne meninger plutselig?

Artikkelen henviser til inkonsistens, men det er nettopp konsistens jeg spør om med sammenligingene mine. Hvis man kan forby hakekors, kan man ikke da forby hijab? Osv.

Artikkelen påpeker også at det var en enkeltperson som ble offer, men Sandberg har ikke gått etter enkeltpersoner men snakker om generelle regler.

Konrad sa...

Hva er det du babler om? Jeg står ikke til rette for deg.

Den linkede saken:
Noen lokale skolestyrer i USA ville nekte hijab, akkurat som Sandberg (men med en langt mer akseptabel begrunnelse). Føderale myndigheter intervenerte til fordel for skoleelven. Obama sier nå det samme, men på en mer generell måte. Er dette vanskelig å forstå?

Anonym sa...

Selvsagt står du ikke til rette for meg, jeg gikk bare ut fra at du hadde egeninteresse i å forsvare standpunktet ditt på bloggen din.

Og din gjengivelse av saken du linker til er overfladisk og ignorerer viktige relevante elementer (forskjellsbehandling av enkeltperson, inkonsistente regler), som jeg påpekte.

Konrad sa...

Nei nå må du gi deg.

Saken handler om Obama og Sandberg, der den første åpenbart er liberal og den andre har åpenbare totalitære tilbøyeligheter (stort inngrep i borgerrettene). Ja, og nevnte jeg at Obama vil straffeforfølge den som vil innskrenke borgerrettene. Er dette så jævla vanskelig å forstå?

Konrad sa...

Forøvrig er det ikke noe standpunkt, det er observasjoner.

Anonym sa...

Det må være hardt for FrP å oppleve at de ikke lenger har en meningsfelle ved makten på den andre siden av Atlanteren.

Jeg vet ikke om jeg ville sagt totalitær om Sandberg og FrP, men jeg skjønner VELDIG godt hva du mener... Utspill som det du beskriver viser bare at de ikke lærte leksen sin under førstegangstjenesten: "tenk, trykk, tal".

Slik jeg ser det er det Sanberg og ikke bloggskribenten som har tabbet seg ut her. Om du siterer korrekt, og det ser jeg ingen grunn til å tvile på, så tråkker FrP nok en gang godt i salaten med den kommmentaren der.

Konrad sa...

Sitatet er hentet fra VG, og VG bruker ikke slurve med den slags.

Anonym sa...

Denne Konrad må slutte å være så grinete og barnslig i måten han besvarer kommentarer på. Dessuten: Sandbergs forslag er drøyt, men hijab er det, også i USA, helt legitimt å forby i visse situasjoner. Jeg tror Rana burde ta innover seg at dette handlet om en tale i en svært spesiell kontekst som rettet seg mot hijaben som religiøst plagg en har frihet til å bære. Jeg har også frihet til å bære en masse rare saker, men i ulike settinger vil det kunne forbys.

Konrad sa...

Denne Konrad-kødden er akkurat så grinete han bare vil, og tar ikke instrukser fra en anonym drive-by-kommentar.

Konrad sa...

PS:
Innlegget er spissformulert, det må du vel skjønne.

Konrad sa...

PS, nr2:
Obama siktet vel konkret til (eller var i det minste relevant for) bruk av hijab i grunnskolen i USA der føderale myndigheter har grepet inn mot lokale skolestyrer. Dette er helt parallelt til Sandbergs forslag: forbud mot hijab i grunnskolen.