tirsdag 16. juni 2009

Holocaust - var det egentlig så ille?

Dagbladet har tatt mål av seg til å utkonkurrere Aftenposten som organet for politisk ukorrekt debatt. Nå er det ikke den lammende politisk korrekte enigheten som skal dyrkes, men tvertimot den friske uenigheten.

Først ut i serien av friske artikler var "Hva skjer når muslimene blir i flertall og innfører islamistisk styre i Norge."

Neste uke kommer Gunnar Fjordmann og Astrid N. Herland med artikkelen "Holocaust - det var vel egentlig ikke så ille?". Artikkelen vil blant annet inneholde intervjuer med ledende holocaust-eksperter som David Irving, øyenvitner som Ivan Demjanjuk, den jødiske holocaust-analytikeren Normann Finkelstein, Bradely R. Smith (leder av Committee for open debate on the Holocaust), Israels president Shimon Peres og nobelprisvinner Elie Wiesel. Artikkelen vil i tillegg bygge på taler og artikler av Hamas-leder Khaled Mashal og Irans president Ahmadinejad, som begge har viktige og relevante synspunkter på Holocaust. "Som journalister må vi være upartiske og gå inn i dette med et åpent sinn," sier Fjordmann og Herland i kor. "Vi kan ikke nekte folk å komme til orde bare fordi de har nye innfallsvinkler til gamle problemer, men nynazister intervjuer vi ikke," sier de bestemt, "et sted går grensen."

I artikkelserien er det videre planlagt følgende tema:
- "Hva skjer når negrene griper makten i Norge? Vil vi hvite bli holdt som slaver?" Artikkelen vil særlig bygge på Hanne N. Melands forskning i Kongo, Kamerun og Ruanda om negrenes ville sexliv og hang til å formere seg. Den opprinnelige spørsmålsformuleringen “Er det greit at svartinger kommer hit for å stjele våre jobber og voldta våre døtre eller bør regjeringen stramme inn på politikken?" ble litt for plumpt Per Ståle Lønning-aktig og Dagbladet er jo tross alt kulturradikale.

- "Når er det nok jøder i Norge?" Artikkelen vil ta utgangspunkt i venstresidens frustrasjon over stadig å bli motsagt av norsktalende jøder, og den forsuringen av debattklimaet dette medfører. "Venstresiden foretrekker at jøder er usympatiske israelske politikere med grusom engelskuttale, snille norske jøder er det umulig å latterliggjøre," heter det journalistenes skisse til feature-artikkel.

Dagbladet hadde også "Er månen en grønn ost?" og "Er jorden flat likevel?" på skisseblokken, men disse ble droppet da de ikke fant noen voksne som ville svare ja på spørsmålet.

Knut Olav Aspaas berømmer Dagbladet for å være modige og motstrøms. "Dissens er viktig for demokratiet," sier Knut Olav i en kommentar. Alle må bli hørt, dersom mange nordmenn mener at Holocaust ikke har skjedd må det reflekteres i de ledende aviser. Nordmenn må våge å flagge upopulære meninger. Han innrømmer samtidig at Aftenposten nå får alvorlig konkurranse som arena for irrelevante debatter bygget på sjikanøse påstander og paranoide forestillinger uten faktagrunnlag. Han ønsker likevel Dagbladet velkommen etter og gnir seg i hendene med tanke på den planlagte debatten om pavens skjegg.

3 kommentarer:

Anonym sa...

:0D

Jon

Anonym sa...

Ser du kaller DB for kulturradikale,tja er ikke så sikker på om det er så radikalt,med tanke på at Nasismen tydeligvis har gode kår godt hjupet av nettop DB.Har forresten lurt på en ting,hvis det nå på nytt blir begått et drap på en innvandrer med at offeret er/var muslim kan man da anmelde blekka for medskyldig.Jeg tenker da på at flere av kommentarene inneholder nærmest rene trusler,hva er dine tanker om dette Konrad?T J

Konrad sa...

Å kalle DB for kulturadikalt var vel kanskje ikke 100% alvorlig ment.