onsdag 10. juni 2009

Meningsløst togskryt

Politikere har liten samferdselspolitisk troverdighet. I valgår loves det. Tomme vedtak fattes. Gjennomføringen lar vente på seg. Tidligere togdirektør Osmund Ueland er ikke fornøyd med Regjeringens jernbanepolitikk.

Se også Dagbladet.

Ingen kommentarer: