tirsdag 9. juni 2009

Cheneys ettermæle

Per Egil Hegge (Aftenposten 7.juni) er klar i sin karakteristikk av USAs forrige visepresident Cheney:
"Som 34-årig maktpolitiker var han, sammen med Donald Rumsfeld, med på å utmanøvrere visepresident Nelson D. Rockefeller i 1976. Rockefeller var for liberal. Cheney mener fremdeles at president Nixon aldri burde ha gått av i 1974 på grunn av Watergate-skandalen. Han var med på å utforme mindretallets innstilling etter Iran-Contras-skandalen i 1986. Ifølge den gjorde president Reagan alt riktig.

Den samme holdning målbærer Cheney når han forsvarer avhørsmetodene og alt som Bush-regjeringen foretok seg med fangene i Guantánamo-leiren. Som kongressmedlem stemte han konsekvent mot alle forslag om miljøvern, hva enten de gjaldt det ytre miljø eller arbeidsmiljø.

Hedret av sine egne.
Konservative grupper i USA hedret ham med en 100-prosentsattest: Han hadde, med Bibelens ord, gjort alle ting vel.

Hans statsrettslige doktrine er konsistent - og helt på siden av USAs statsskikk: Maktfordelingsprinsippet. Han forsvarer fullt og helt det syn som kom til uttrykk fra Nixons side: «Hvis presidenten gjør det, er det lovlig». Det var nettopp denne form for enevelde og maktkonsentrasjon grunnlovsfedrene ville unngå. Cheney forfektet sitt syn med stor kraft og enda større effektivitet etter 11. september 2001. Han nektet å si hvem han rådførte seg med i energipolitikken. Han nektet å oppgi hvor stor visepresidentens stab var. Hvis det ble henvist til offentlighetsloven, sa han at den ikke gjaldt i krisetider. Det var ikke mulig å få opplysninger om hans reiser, ikke engang til et feriested i Wyoming, hans opprinnelige hjemstat.

Trakk i trådene.
Hans liberale kritikere har i mange år ment at han ikke nøyde seg med å stå ved Bush' side, men at han med sin sans for maktspill faktisk var den egentlige presidenten. Og nå mener han det er galt å stenge Guantánamo, galt å forby såkalt skjerpet avhør (enhanced interrogation) og at det hjelper fienden når Det hvite hus offentliggjør de juridiske vurderinger som skulle skaffe hjemmel for metodene."

Cheney mener dessuten at Colin Powell er for soft for det republikanske partiet.

Ingen kommentarer: