søndag 14. juni 2009

Lovlig ran i Bodø

Bodø kommune vil ekspropriere et populært friområde ved Soløyvann. Grunneieren er tilbudt noen få kroner kvadratmeteren for det 10 mål store og meget attraktive strandområdet. Grunneieren har aldri lagt noen hindringer i veien for allmennhetens bruk av området, likevel vil kommunen beslaglegge området for å sikre friområdet for allmennheten.

Prisen er selvsagt latterlig lav, markedspris er kanskje 100 (hundre) ganger høyere. Grunneieren kan selvsagt ikke selge på det åpne markedet fordi området ikke er regulert til hytter. Hvem er reguleringsmyndighet? Joda, kommunen. Hvem vil ekspropriere? Joda, kommunen. Hvem bestemmer prisen ved ekspropriasjon? Kommunen igjen.

Dette er maktmisbruk av verste skuffe. Når skal rettsvesenet begynne å håndheve grunnlovens beskyttelse av privat eiendomsrett? Når skal det bli slutt på at kommune og stat opptrer både som regulator og økonomisk aktør i en og samme sak? Når skal de såkalt borgerlig partiene begynne å beskytte privat eiendom? Er Høyre og Senterpartiet nedlagt?

Ingen kommentarer: