tirsdag 10. januar 2012

Kryptojøder

.....Neste trinn var påbud om kristen dåp for de gjenværende muslimene og jødene, og etter 1525 fantes det offisielt verken jøder eller muslimer på den iberiske halvøya. De ble kategorisert som «nykristne», men heller ikke dette var nok. De kunne på vilkårlig vis, og etter inkvisisjonens «pinlige forhør», kategoriseres, stemples og straffes som marranos, kryptojøder og fordekte muslimer, skjulte motstandere og undergravere av samfunnets verdier og lover.
...
Humanisten Erasmus av Rotterdam og reformatoren Martin Luther mislikte sterkt Spania «fordi det var fullt av jøder». Og den italienske eliten beskyldte spanjolene for å introdusere feminine og degenererte skikker, for eksempel sansen for forfinet mat, en trist og tårevåt måte å synge på og forkjærlighet for myke senger. Kort sagt, den spanske rasen var en samling marranos – hemmelige jøder og muslimer.

Les hele innlegget av Skulstad og Aukrust i Aftenposten.


Kryptojøde eller muligens snikmuslim.

Ingen kommentarer: