søndag 29. januar 2012

Hvite busser, hvite løgner

Statsminister Jens Stoltenberg beklaget i dag behandlingen norske jøder fikk under andre verdenskrig. Forstander i Det mosaiske trossamfunn, Ervin Kohn, er glad for at beklagelsen endelig kom, skriver VG.

Vi har alle hørt om de hvite bussene, evakueringen organisert av Folke Bernadotte fra det nøytrale Sverige. Hvite busser er også navnet på temareiser til restene av utryddelsesleirene. Men så denne forbløffende opplysningen:

- De fleste jødene som ble arrestert i Norge, var norske statsborgere. Da de ble arrestert, mistet de statsborgerskapet. Og da de hvite bussene reiste nedover for å hente fanger som hadde overlevd, fikk ikke jødene være med fordi de ikke lenger var norske statsborgere og regjeringen etter 8. mai ikke ville finansiere hjemtransport, sier historiker Kjersti Dybvig.
De hvite bussene skulle altså ikke redde jødene i krigens sluttfase, de skulle redde skandinaviske borgere. "Ikke ville finansiere hjemtransport" - det må være ny rekord i smålighet.

Se også: Ruth Maier ble myrdet med norsk bistand, de medskyldige gikk fri.


Hvit arisk evakuering.

11 kommentarer:

norskgoy sa...

Her skal det også sies at det var en forskjell på det "offisielle" og den vanlige mann som satt i KZ. Var enten i Sachsenhausen eller Buchenwald der de fikk smuglet med de få jødene som var i live.

Husker ikke hvilken av bøkene til Kristian Ottesen det står beskrevet.

Konrad sa...

Detaljene kjenner jeg ikke (Ottesen har vel oversikt), jeg antar Dybvig gjengir de offisielle retningslinjene - det er ille nok.

Anonym sa...

Er ikke "regjering" et noe vanskelig begrep akkurat på denne tida?

Gjetning - det var byråkratiet som fungerte slik byråkrati kan fungere.

Forøvrig, det går ei historie om hvordan norske offiserer som hadde sittet internert på et slott i Tyskland nekta gi fra seg senga si på båten til utsulta "nacht und nebel"-fanger.

Konrad sa...

Vel, paradokset er uannsett at "byråkratiet" fungerte når det ikke skulle, men fungerte ikke når det skulle. F.eks alle politimennene som var ivrige i tjenesten når det gjaldt å samle sammene jøder i Norge. Når det gjaldt å straffe de som tjent okkupasjonsmakten eller som hadde profittert på jødeforfølgelsen (f.eks. Kjølner-familien) fungerte byråkratiet dårlig.

På den annen side: En fange med navn som f.eks. Gerhardsen ville neppe blitt nektet bare fordi okkupasjonsmakten hadde tattfra ham statsborgerskapet.

Konrad sa...

PS: Til oppsamling av de norske jødene (norske borgere) brukte okkupasjonsmakten vanlig norsk politi. Når "ariske" norske borgere skulle interes brukte de helst tyske styrker eller politi.

norskgoy sa...

Dette er litt underfundig. Fordi de hvite busser var ikke noe tiltak fra regjering, men fra den svenske Bernadotte og svensk røde kors.

Så jeg tar Kjersti Dybviks mening med en stor klype salt.

Konrad sa...

Jeg oppfatter Dybvigs utsagn som en vitenskapelig påstand, ikke som en "mening". Det er uansett forbløffende dersom det er riktig at jøder ikke fikk være med eller at den norske regjeringen ikke ville finansiere hjemtransport. Dette er ikke en "mening", men et spm om fakta.

Anonym sa...

Den norske regjeringa, det vil si eksilregjeringa i London, var involvert i forhandlinger om hvilke fanger som skulle være med de hvite bussene.

Når vi i dag skal vurdere det de gjorde eller ikke gjorde, bør vi sette oss inn i hvilke opplysninger de hadde, ikke bygge på hva vi veit i dag.

Dette også som et spørsmål, ikke en påstand om rett og galt her. Det er ingen tvil om at det vanlige norske synet på jøder var negativt i store kretser.

Konrad sa...

Jeg er nok ikke så beredt til unnskylde og bortforklare som du er.

Anonym sa...

Det jeg forsøker å stille spørsmål ved, er hva eksilregjeringa hadde som faktagrunnlag.

Historia om de hvite bussene har mange sider. En av disse er svenske kontakter på høyt nivå i tysk SS.

En annen er at bussene vel også ble brukt til å flytte ikke-nordiske fanger til dårligere leirer.

HL-senteret peker på "norske miljøer i Sverige og Tyskland" som de viktigste norske aktørene.

http://www.hlsenteret.no/kunnskapsbasen/folkemord/folkemord-under-nazismen/bakgrunn/aktorer/de-hvite-bussene.html

Vi snakker om ei tid da det var rimelig kaos. Det å legge noe særlig vekt på hvorvidt den norske regjeringa i London ga uttrykk for noe blir veldig formalistisk.

Det viktige er at i vide norske kretser, særlig på borgerlig side politisk, var forholdet til jøder negativt.

Konrad sa...

"Det viktige er at i vide norske kretser, særlig på borgerlig side politisk, var forholdet til jøder negativt."

Nettopp. Hvordan formalismer ble brukt som påskudd vet jeg ikke, men det er iallefall et interessant spørsmål.

Situasjonen var uoversiktlig og farlig, det er opplagt, så vi vurdere beslutningene ut fra beslutningstakernes informasjonsgrunnlag. Men samtidig: Det er i kaotiske og farlige situasjoner folks moralske substans blir satt på prøve.