mandag 2. januar 2012

Bawers bisarre vrangforestillinger

ABB lider av bisarre vrangforestillinger kan de sakkyndige fortelle oss. Hva så med hans ideologiske ledestjerne Bruce Bawer? Feiler det ham noe eller er han bare en demagog? Utdrag fra Dag og tids omtale av Bawers nye bok (eller pamflett):

Bawer hevdar (...) at det er ein viktig kontinuitet mellom Quisling-regimet under krigen og den politiske og kulturelle eliten i Etterkrigs-Noreg. Boka stemplar Arbeidarpartiet og resten av den norske venstresida, pluss ei lang rekkje offentlege personar frå Petter Nome til Thomas Hylland Eriksen, som «nye quislingar». I tillegg inneheld manuset ein del absurde faktapåstandar, som at muslimar har myrda «tallause ungdomar» i Noreg.
Det er jo litt underlig som Dag og tids mann påpeker at Bawer publiserer på de Tea-Party-bevegelsens favorittforlag. Dette er jo de samme tradisjonalistene Bawer rømte til Norge for å unnslippe.

Bawers forlegger Adam Bellow sier til Dag og tid (23/9):
– Er det verkeleg ingen kontinuitet mellom den norske politiske og kulturelle eliten frå den andre verdskrigen og den i dag? Eg veit ikkje, eg er ingen ekspert på norsk historie. Men i små land med ganske stabil befolkning er kjernen i eliten stort sett den same frå ein generasjon til den neste. Det verkar plausibelt på meg at mange medlemer av dagens norske elite hadde foreldre eller besteforeldre som var del av denne sosiologiske kjernen, skriv Bellow.
Her tror jeg Bellow verken tar tak i Bawers poeng eller forholder seg til elementære fakta om Norges historie.

Og for den som ikke har fått det med seg: Bawer er også Hege Storhaug og HRS' husideolog. Jeg bare nevner det.

Ingen kommentarer: