lørdag 7. januar 2012

Sakkyndig rapport: - Metodisk svak, sier Gule

Metodekritikken støttes av Lars Gule, forsker ved Senter for profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Gule jobber for tiden med et prosjekt knyttet til rettssakkyndig profesjonalitet.

- Jeg har lest rapporten, og jeg har blitt slått av hvor utrolig ensidig den er. Alternative teorier og forklaringer er ikke drøftet, og det er ingen spor av differensialdiagnostikk. Man snakker om at denne rapporten er så omfattende. Og ja, den er på mange sider, men den er ikke grundig, og den er ikke god, sier Gule til NTB. Han mener det ikke er sammenheng mellom premissene og konklusjonene i rapporten.

Fra FVN.

Ingen kommentarer: