fredag 13. januar 2012

Men islam er noe helt annet, eller?

Steinsvik var i 1920-årene oppslukt av en antisemittisk virkelighetsoppfatning, hvis kjerne bestod i en forestilling om at jødene stod bak alle nedbrytende fenomener og utviklingstendenser i fortiden og samtiden – at de arbeidet planmessig for å bryte ned den rådende politiske og moralske orden med det siktemål å oppnå verdensherredømme. Steinsvik bekjente seg imidlertid ikke bare personlig til antisemittiske konspirasjonsforestillinger. Hun virket også som det antisemittismeforskeren Einhart Lorenz betegner som en antisemittisk multiplikator, som gjennom sine foredrag brakte jødefientlige forestillinger ut til et bredt norsk publikum.

Les resten hos Vepsen.

PS: "Ho utfordra mannskultur på fleire felt og var første norske kvinne som talte frå preikestolen under ei gudsteneste" - er Vårt Lands fokus i omtalen av Steinsvik. Mens Klassekampen skriver "Den for ettertida relativ ukjente Marta Steinsvik var en opprører, dissident og samfunnsrefser."

Tags: Fjordman, Hans Rustad, Hege Storhaug, Bruce Bawer

Ingen kommentarer: