onsdag 18. januar 2012

Pakkiser og skadedyr

- Disse skadedyrene må ikke få operere i frihet. De må bli imøtegått også av landet minoriteter og muslimer. De operer nesten i et vakuum, hvor folk har manglet mot til å si de i mot, fordi de bruker sterke virkemidler tilbake, sier Abid Raja i følge VG.

Jeg er langt på vei enig med Raja i sak. Men igjen er spørsmålet: Bør vi fokusere på nyanser i ordvalg eller sakens substans? Her må jeg nok være enig med TR Isaksen at vi bør unngå slike dehumaniserende og generaliserende karakteristikker: "Men vi bør være varsomme. Ikke av hensyn til gjerningsmennene, men av hensyn til oss selv," skriver TRI. Når det er sagt: La oss fokusere på sakens substans, ikke på en sleivete formulering fra Raja.

Ingen kommentarer: