fredag 27. juni 2014

Religion driver radikalisering?

Er religion drivstoff i radikalisering? Eller er det rett og slett politikk? Lars Gule stiller spørsmål og svarer selv i Klassekampen (5. juni):

Enkle og populære radikaliseringsteorier mangler vitenskapelig grunnlag. Det vi faktisk vet er at det ikke er en entydig sammenheng mellom religiøsitet, ei heller den mest ytterliggående (salafisme), hos muslimske ungdommer, og vilje til terror. Tvert om. Jo bedre skolert man er i islam, jo klarere avstand tar man også fra den jihadistiske ideologien til al-Qa’ida.
Radikalisering handler om følelser og forestillinger  om urettferdige forhold i verden.

Ingen kommentarer: