mandag 30. juni 2014

Ulikhet ikke så nøye, i følge rikfolk

Svein Flåtten, som representerer Høyre i finanskomiteenpå Stortinget, mener Klassekampen går seg vill i skattestatistikker.

– Ulikheter i befolkningen har ikke først og fremst utspring i skattestatistikker, men hvem som har jobb og ikke, hvem som er i stand til å sørge for sitt eget liv og ikke, sier Flåtten.

– Så det gjør ikke noe at den økonomiske ulikheten øker som følge av skattekutt og fjerning av arveavgift?

– Det er et sidespor. Det viktigste er at de som har kapital investerer i arbeidsplasser.

Dette kan vi lese i Klassekampen 27. juni.

Flåtten er selv oppført med en skattemessig formue på 44 millioner. Nikolai Astrup, hans kollega i Høyre, har knapt 200 millioner å rutte med, i følge ligningskontoret.

Flåtten poengterer da også overfor VG: "Formue er ikke viktig."

Neida, penger er ikke viktig for de som har så rikelig som Flåtten, Astrup og Støre.

Ingen kommentarer: