lørdag 22. november 2014

Makt og penger

Makteliten i Danmark består i det stor og hele av næringslivsledere samt ledere i arbeidsgiverforeninger (tilsvarende norske NHO), melder Klassekampen:

  • Mer enn 40 prosent av de mektigste personene har lederposisjoner i næringslivet, primært som direktører eller styreledere i et av Danmarks 100 største selskaper.
  • Tar man med ledere i arbeidsgiverorganisasjonene, kommer mer enn halvparten av makteliten fra næringslivet.
  • Den nest største gruppen, som utgjør 12 prosent, kommer fra statlige institusjoner – slik som kongehuset.
  • Fagforeningene har også relativt stor innflytelse: En av ti av de mektigste er fagforeningsfolk.
  • Bare 8 prosent av de mektigste er politikere. Disse tilhører regjeringen, eller de er ordførere i de store byene. De menige parlamentsmedlemmene er ikke med i det hele tatt.
  • Kulturelitens innflytelse er sterkt overdrevet: Bare 17 personer i den danske eliten kommer fra kulturlivet, da primært fra de store statlige kulturinstitusjonene som nasjonalmuseet og statens kunstmuseum.

Ingen kommentarer: