mandag 17. november 2014

Snylterne blant oss

Atkinson, Piketty og Saez skriver i Journal of Economic Literature (2011):

...over the last thirty years, top income shares have increased substantially in English speaking countries and in India and China but not in continental European countries or Japan. This increase is due to an unprecedented surge in top wage incomes. As a result, wage income comprises a larger fraction of top incomes than in the past.
Det har altså vært et historisk enestående oppsving i lønn for toppledere de siste tiårene slik at lønninger (sammenlignet med kapitalinntekt) utgjør en historisk stor del av de høyeste inntektene (i engelsktalende land + Kina + India). Det er altså direktørene i som slesker til seg en ufortjent høy lønn, mens vanlige folk i disse landene går for lut og kaldt vann.

Ingen kommentarer: