lørdag 4. oktober 2014

Mer vei gir mer kø

Regjeringen vil ventelig foreslå økte bevilgninger til veibygging, for noen strekninger kan dette være fornuftig, men det er naivt å tro at man kan løse køproblemer i og rundt Oslo med bredere og flere veier.

For eksempel er det planer om å legge E18 mellom Skøyen og Asker i tunnel under Sandvika (til en pris av 1-2 OL). Aud Tennøy ved TØI påpeker at utbedring av motorveien bare vil invitere til mer bilkjøring og mer kø i fremtiden (Teknisk Ukeblad 2.oktober). 80 % av trafikken på E18 i Asker og Bærum er lokaltrafikk, økt fart og kapasitet på motorveien vil dermed skape mer biltrafikk på andre veier i området.

Det er naivt å tro at man kan investere seg ut av køproblemene i Oslo-området. Det som trengs er å legge en avgift på alle som bidrar til kødannelse, altså en solid pris for å kjøre i området, særlig i rushtiden. En rushtidsavgift må kombineres med bedre kapasitet, fart og regularitet i kollektivtrafikken, primært jernbane og metro, men også busser. Dessuten må boligbyggingen konsentreres rundt kollektivtrafikkens knutepunkter.

Ingen kommentarer: