søndag 19. oktober 2014

1 poeng til Solvik-Olsen (Frp)

Samferdselsminister Solvik-Olsen har gitt Jernbaneverket og Statens vegvesen beskjed om at tempoet skal opp i planleggingen av den kombinerte vei og jernbaneløsningen mellom Hønefoss og Sandvika. Han er ikke fornøyd med byråkratenes anslag om anleggsstart i 2021 eller 2024, ut fra hvilken løsning man velger, melder BT.

Dette er godt nytt i et land der politikere og byråkrater konkurrerer om å være mest mulig trege i jernbaneutbygging. Bortsett fra Gardermobanen har det knapt vært bygget nye linjer i Norge siden krigen. Ringeriksbanen er et overmodent prosjekt, det er den siste hovedaksen ut av Oslo som ikke er betjent med jernbane.

Andre overmodne prosjekt:

  • Ny jernbanetunnel under Oslo fordi dagens tunnel ikke har mer kapasitet
  • Sammenknytting av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen mellom Eidanger/Brevik og Neslandsvatn (Sørlandsbanen gjør nå en omvei via Kongsberg, det heller ingen direkteforbindelse mellom byene i Vestfold og Sørlandsbyene), en strekning på ca 40 km
Andre prosjekt for å gjøre jernbanenettet fullstendig:
  • Forlenge Gjøvikbanen til Lillehammer
  • Forlenge Raumabanen til Ålesund

Ingen kommentarer: