lørdag 4. oktober 2008

Partiet for skattesnytere flest

Fremskrittspartiet begynte som partiet for "sterk nedsettelse av skatter, avgifter...." er nå tatt for selv å ha misbrukt skattebetalernes penger for egen vinnings del. Såvidt jeg kan forstå er pengebruken i Stortingsgruppen skattemotivert: "Skatte- og avgiftslovgivningen skal utformes slik at man i størst mulig grad unngår skattemotiverte disposisjoner," heter det i Frps program.

Den gamle partieier Hagen har funnet ut at angrep er det beste forsvar, foruten å være en viktig ingrediens i Frp-koden er skepsis til skatteetaten programfestet: "Skattesystemet skal være enkelt å etterleve for den enkelte skatteyter. "

Fremskrittspartiet er vel uten tvil Norges ledende "lov og orden" parti, i partiprogrammet står f.eks.: "Det er et stort samfunnsproblem at hverdags- og vinningskriminaliteten er økende."

Trygdesvindlere med mørk hudfarge har helt sikkert skaffet Frp mange stemmer, hvordan går det når fuskerne faktisk sitter på Stortinget som representanter for det samme partiet? Kanskje Frp er så suverene at de kan heve seg over loven og ignorere to av sine viktigste prinsipper? Skal Frps skattefuskere sendes tilbake dit de kom fra på samme måte som somaliske trygdesvindlere? Jeg tviler på Lærdal vil ha Geir Mo tilbake etter at han har lagt seg til den fæle kvasidialekten i sitt årelange asylopphold i Oslo.

Uansett viser vel denne saken at Frp er suverent dyktige i politikkens viktigste sportsgren: inkonsekvens.

Se også innlegg hos Sondre Olsen og Helgespresso.

1 kommentar:

Sondre Olsen sa...

skuffende at Carl i Hagen ikke bare legger seg flat og angrer. Da kunne vi iallfall hatt respekt for hans meninger i slike saker fremover. Nå vil enhver uttalelse fra han i slike saker ikke tas hensyn til.