onsdag 14. oktober 2009

Mannen som reddet Norge

I mai 1968 vandret en ung geolog gatelangs i Oslo uten noe spesielt å gjøre. Han slo ihjel tiden ved å oppsøke et departement for å spørre om det var noen oljeselskaper på vei inn i Norge. Samme kveld ble han ansatt som den tredje norske oljebyråkraten, før oljeeventyret hadde begynt. Det skulle bli et lykketreff.

Hans navn er Farouk al-Kasim (bildet) og er nærmest ukjent i norsk offentlighet, hans historie blir da betegnende nok fortalt av Financial Times. “Farouk is perhaps the greatest value creator Norway has had,” skriver avisen. Al-Kasim og de andre pionerene fikk opprettet nasjonalt eierskap* til oljerikdommene, Statoil og Oljedirektoratet, og de fikk samtidig reddet Norge fra oljerikdommens forbannelse. Al-Kasim ivret også for å øke utvinningsgraden fra ca 25 % som er vanlig i andre områder til over 45 %, noe som har gjort norske oljefelt langt mer lønnsomme enn opprinnelig ventet.

al-Kasim er vel Norges mest lønnsomme innvandrer. Interessant nok kom han til Norge for å få bedre pleie for sin CP-syke sønn.

*Ikke til forkleinelse for Jens Evensen og Carl A. Fleischer (senere professor) som sto sentralt i å sikre nasjonalt eierskap til kontinentalsokkelen.

Blogglisten

3 kommentarer:

Admin sa...

Han her har jeg aldri hørt om. Og med aldri mener jeg aldri-aldri.

Fin fyr!

Konrad sa...

Ikke jeg heller, til tross for at han var en av spydspissene.

Sosialisten sa...

Veldig interessant mann. Eg hadde han som gjesteførelesar ved universitetet for nokre år sidan. Han har òg skrive ei bok om utviklinga av den norske sokkelen og forvaltning av petroleumsressursar:

"Managing Petroleum Resources: The ‘Norwegian Model' in a Broad Perspective", Oxford Institute for Energy Studies (2006)