søndag 5. september 2010

Forskning viser: Muslimene tar over!

Kvinner taper og innvandrere vinner på retting i valglistene i kommunevalgene, skriver Johannes Bergh, Tor Bjørklund og Ottar Hellevik i DN 28.aug. Jeg sakser:

Rettingene har betydning for hvem som blir valgt til kommunestyret. I 2007 ble 63 prosent av mandatene tildelt ut fra velgernes listeretting. Mange av dem ville riktignok blitt valgt også om partienes rekkefølge var blitt fulgt, men en fjerdedel av representantene i 2007 kan takke velgernes rettinger for plassen.
(..)
Kandidater med minoritetsbakgrunn har derimot en klar fordel av listerettingen. At minoritetspolitikere er godt representert i de kommuner som har flest ikke-vestlige innbyggere, kan i stor grad forklares ved nettopp valgordningen. Det foregår en bevisst retting til fordel for minoritetskandidater. Mye tyder på at innvandrere gir tilleggstemmer til kandidater med samme bakgrunn som dem selv. Her er også en av forklaringene på den økte listerettingen i Oslo.
Skummelt!


Denne muslimen satser ikke på lokapolitikken i Oslo.

Blogglisten

1 kommentar:

Anonym sa...

Tyder ikke dette på at de i partiene som setter opp listene ikke kjenner sin egen velgermasse?