onsdag 17. oktober 2012

Biskop Kvarme - en islamofascist?

Alexandra Irene Larsen kriver 12. oktober på kronikkplass i VG:

Ordførere, biskoper og andre har støttet muslimers demonstrasjoner mot påstått blasfemi, selv om volden i etterkant er det verden burde være mest bekymret over. 
Larsen avslutter med kronikken med:
Å stå imot ekstremisters forsøk på kontroll og innflytelse i Vesten, betyr langt fra at vi åpner opp for mobbing og hat. Privatlivets fred skal respekteres, og mobbing skal motarbeides, men denne debatten burde aldri bli gjort på vegne av og i samarbeid med salafister, islamister og muslimer som streber etter å bekjempe de samme verdier som hjelper dem til talerstolen.
Larsen får det til å se ut som biskop Kvarme og ordfører Stang "samarbeider med" islamister eller opptrer på disse ekstremistenes vegne. Slik Larsen fremstiller det skulle vi nesten tro Kvarme (uten at han forstår det selv) er en marionett for islamofascister i Egypt eller Pakistan. En ytterst merkverdig fremstilling når faktum er at Kvarme deltok på en temmelig fredelig demonstrasjon med følgende ord:
Med denne fredelige markeringen ønsker vi å verne og styrke vårt fellesskap. Som troende forstår vi hverandre. Vi bruker vår ytringsfrihet i dag til å vise at vi må ha respekt. Lykke til med markeringen, sa biskop Kvarme i en appell.
Kvarme uttrykker fellesskap og forståelse mellom kristne og muslimer (i Norge), han la vekt på fred og respekt, og den demokratiske retten til å bruke ytringsfriheten.  Ekstremisme? Islamisme?
Tre islamofascister av samme stykke?