lørdag 13. oktober 2012

Jagland: – Jeg er den mest intelligente personen i hele Europa

At EU får Nobels fredspris aktualiserer spørsmålet om Thorbjørn Jaglands dobbeltrolle, mener jussprofessor Eivind Smith. Jagland mener Smith ikke forstår hva Jalgland er.

At Jagland ikke hadde kunnet gi prisen til Jagland (selv om han antakelig fortjener den), virker kanskje opplagt. Men dermed kommer dilemmaet åpent frem i dagen, ifølge Smith.

Thorbjørn Jagland selv avviser kritikken fra Smith.

– Jeg tror det må skyldes at Eivind Smith ikke vet hva Jagland er, sier Jagland til NRK.

Jagland utelukker ikke at fredsprisen kan gå til Jagland på et senere tidspunkt.

– Det skal i alle fall ikke stå på meg. Jeg ber om at de som kommer med slike uttalelser faktisk undersøker hvilken posisjon jeg har. Men jeg tror dessverre at mange ikke gidder å gjøre det, og at man ikke en gang vet hva Jagland er, sier han.

– Som jeg sier: Det er ikke noe problem for meg i det hele tatt. Jeg tror faktisk at jeg er den mest intelligente personen i hele Europa, og som er forpliktet til å være det, fastslår Jagland.

6 kommentarer:

Jan R. Iversen sa...

Full støtte, Konrad. Alltid en vekker å besøke mannen som utrettelig sloss mot vindmøllene . . . . riktignok en kamp ingen av oss kommer til å vinne :)

Doremus sa...

Jeg var blant dem som følte at Jagland (omsider) hadde kommet på rett hylle da han ble stortingspresident, og kunne slippe å forholde seg til praktisk politikk og isteden løfte blikket litt og trekke opp noen prinsipielle debatter. Jeg var av samme grunn positiv når han ble valgt til leder av Nobelkomiteen, men denne dobbeltrollen som generalsekretær i Europarådet har vært en verkebyll som nå har slått ut i full blomst*. Det er rett og slett forstemmende å se at den høye "depositør av Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen" ikke klarer å skjønne følgende elementære prinsipper:

1) Saying it doesn't make it so: Man blir ikke uavhengig bare ved å avlegge en ed på å være det. Hadde det vært så såre enkelt, kunne bare alle statsrådene avlagt en ed på å behandle enhver person objektivt og uavhengig av personlige bindinger, og så hadde Justisdepartementets lovavdeling sluppet å bry seg med en eneste habilitetsvurdering.

2) At man er "uavhengig", betyr ikke at man kan gjøre hva pokker man vil. Som prof. Smith påpeker i en senere kommentar til NRK, så er også dommerne i EMD pålagt å være uavhengige, men likevel - eller rettere sagt, nettopp derfor - så må de legge bånd på seg i forhold til å uttale seg offentlig. Tror Jagland at dommerne i 22. juli-rettsaken kunne ha stilt opp og sunget "Barn av regnbuen" i protest mot ABB, bare fordi de har avlagt en dommered om å opptre uavhengig?


Men, som det heter: Bescheidenheit ist eine Zier - doch weiter kommt man ohne ihr.*) Hvis man ikke kan benytte seg av tvilsomt blandede metaforer i en kommentar om Thorbjørn Jagland, når kan man da gjøre det?

Konrad sa...

Doremus:
(1) nettopp. Alle forstår at Jagland er alt annet enn uavhengig i spørsmålet om EU.

(2) nettopp det også. Det er koblingen mellom uavhengighet, integritet/moral og (fortrinnsvis) sakkunnskap som sikrer at f.eks. dommere gjør en god jobb.

Anonym sa...

Jagland gjør Norge til latter gang på gang og bør beskyttes mot seg selv. Er det ikke på tide at han førtidspensjonerer seg? Hans deltakelse i samfunnsdebatten og politikken vil ikke være noe stort savn, med mindre det er snakk om den humoristiske faktoren i det.

Doremus sa...

Alle forstår at Jagland er alt annet enn uavhengig i spørsmålet om EU.

Dette er vel strengt tatt en annen sak - Jaglands personlige meninger om EU ville jo vært de samme selv om Wlodzimierz Cimoszewicz hadde blitt valgt til Europarådets generalsekretær.* Slike personlige politiske meninger kan ikke utgjøre noe absolutt inhabilitetshinder for å tildele en slik pris. Derimot bør det tilsi at man 'kvalitetssikrer' sine egne vurderinger ekstra nøye, og påser at man ikke går utover det som egentlig er prisens virkemåte pga. at man blir 'revet med' av eget øsnke om å hedre en person eller institusjon. Men blant Jaglands mange gode egenskaper, så har vel en en sunt selvkritisk tilnærming til egne resonnementer aldri vært en av dem.*) Jeg kan vel ikke helt fri meg tanken at det var et fortrinn for Jaglands kandidatur at det er rimelig greit for både engelsk- fransk- og tysktalende både å uttale og stave 'Jagland'.

Konrad sa...

Jaglands belegg for å være "uavhengig" er jo rent formalistisk. Jagland er en av Norges mest ukritiske EU-tilhengere. Saken ville vært den samme om han ikke var sjef i Europarådet.

Fredsprisen til EU er ikke så galt, det har en viss begrunnelse, selv om metodeproblemene er store. Men når det kommer fra Jagland forstår alle at det springer ut av en politisk agenda. Lundestad har også ivret for EU (og han er jo bare sekretær og utreder for komiteen).