søndag 28. oktober 2012

Bosnia-bullshit fra Jagland?

Sukrija Meholjic, som overlevde Srebrenica men mistet flere familiemedlemmer, er provosert over at Jagland bruker Balkan som argument for årets fredspris (Klassekampen 17/10):

Europa var til stede og kunne hjelpe, men gjorde det ikke. Hvorfor? Svaret vet alle. Det er USA og Nato som fortjener ros for freden i Bosnia, ikke EU.

EUs bidrag til forsoningsprosessen etter krigen i Bosnia har også vært minimalt, noe som har ført til at situasjonen i dag begynner å likne på den i førkrigsårene på 1990-tallet.
Som Herbjørnsrud skriver: Fredsprisen sier mest om oss selv.

5 kommentarer:

Anonym sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.
Anonym sa...

Dette er en kommentar som ikke forholder seg til argumentet Jagland bruker - at EU stiller krav til de statene som vil bli medlemmer av EU.

Men også, ja, det er rett at USA bar prosessen med å få stoppa folkemordene i ex-Jugoslavia.

Men det neste problemet, hva skal så skje, der er USA et problem, for USA ser ut til å mene at hvis man har fått fastsatt grenser for et område X, så er innbyggerne X-ere, X-citizens. og legger av seg sin etniske nasjonalitet.

EU-prosjektet ser for meg ut til å være bygd på tanken om at vi skal beholde vår etniske, nasjonale identitet, uten å fortsette å ta livet av hverandre.

Konrad sa...

Jeg er fullt klar over at EU stiller krav til søkerlandene og har selv påpekt at per i dag er dette kanskje EUs viktigste konkrete bidrag til demokratisering i Øst-Europa. På sikt kan muligens mindre aggressive regimer på Balkan redusere faren for ny krig, men det er og blir løs spekulasjon.

Poenget er at EU ikke SKAPTE fred på Balkan, det er like gode argumenter i motsatt retning, nemlig at EU bidro til å skjerpe frontene innad i Jugoslavia.

Ellers er det ikke riktig å si at det rent generelt foregikk folkemord på Balkan. Det var massakrer ja, og sivile ble drept i krigshandlinger. Men bare Srebrenica kan klassifiseres som folkemord. Ca 10 % av falne var i Srebrenica (hovedsakelig selve massakren).

Jagland er full av vakre drømmer om EU.

Doremus sa...

Var det bare jeg som måtte humre over å se Klassekampen ikke bare publisere, men også aktivt promotere gjennom notis på avisens forside, en artikkel som roser NATO som fredsskapende instans?

Konrad sa...

Ja, hvem skulle tro det....