lørdag 13. oktober 2012

- Raja har misbrukt ytringsfriheten

Abid Raja har misbrukt ytringsfriheten til å fremme standpunkt som Christian Tybring-Gjedde ikke liker, skriver Tybring-Gjedde:

«på veien dit han nå har kommet, har han mobbet, såret og stigmatisert en rekke frihetselskende mennesker»
Raja bør i så måte be om unnskyldning til alle frihetselskerne han har krenket, skriver TG.

Dette er samme Tybring-Gjedde som i september uttalte at det er forkastelig at ordfører Stang deltar i en demonstrasjon som legitimerte "muslimers rett til krenkhet".

I følge TG har altså ikke muslimer noen legitim rett til å føle seg såret, krenket eller stigmatisert når det de anser som hellig blir hånet. Politikere som har fått kraftig kritikk for sine standpunkt har derimot krav på unnskyldning, ja for kritikk av politiske standpunkt er i følge TG "sårende og stigmatiserende".

Dette er bullshit på høyt nivå.

En vandrende dobbelmoral.

Ingen kommentarer: