lørdag 3. november 2012

Pelsdyravlslaget tar avstand

Etter den siste tids debatt er det skapt tvil om pelsdyrfarmernes holdning til arrangert ekteskap, og Pelsdyravslaget ser derfor behov for en oppklaring med følgende pressemelding: "Pelsdyravslaget tar avstand fra tvangsekteskap og understreker alles rett til å gifte seg med den de vil."

På samme måte er det skapt tvil om sauebøndenes syn på vold og trusler mot homofile. Sauavlslaget, avdeling Hedmark, har derfor sendt ut følgende pressemelding: "Saueavlslaget tar avstand fra trusler og bruk av vold mot personer på grunn av deres seksuelle legning."

Fiskebåtredernes forbund kan ikke være noe dårligere, og kommer med følgende presisering: "Fiskebåtrederne tar avstand fra all politisk vold og vil varsle politiet om vi får kjennskap til planer om slikt. Vi understreker samtidig at vi ikke har noe i mot jøder, jødedommen eller Israel." Bakgrunnen er at to fiskere på en pub i Bergen kom med hatefulle kommentarer om jøder og Israel, uten at vedkommendes arbeidsgiver umiddelbart tok avstand.

Kjenner du til noen som ikke har tatt tilstrekkelig avstand? Skriv en kommentar så tar vi saken!

Pelsdyroppdretter med ukjent holdning til tvangsekteskap.
Tar han sjansen på å bli slått i hartkorn med Tajik?

Ingen kommentarer: