onsdag 28. november 2012

Gladmelding: Landbruket legges ned

For alle som klager over norsk landbrukspolitikk: Landbruket i Norge legges ned i stort tempo. Sist ble 900 gårdsbruk nedlagt, det utgjør 2 % av alle norske gårder. 2 % høres ikke mye ut, men med et slikt tempo over flere år summerer det seg opp til store endringer.


4 kommentarer:

Anonym sa...

Her er det vel en par-tre ting å si:

For det første - overskrift og det som vises i grafen stemmer dårlig. Det er antallet gårdsbruk som går vesentlig ned, ikke landbruksarealet.

Deretter to ting om grafen.

For det første, det ser ut til at hva som måles er forskjellig - viser til 1) og 2) under.

For det andre, horisontal akse bruker ikke jevne intervall. Det er en uskikk.

Konrad sa...

Landbruksarealet i Norge er temmelig konstant, det er bare små endringer opp og ned.

Areal per bruk går opp, altså blir gårdene stadig større.

Antall gårdsbruk går ned, og med det antall sysselsatte. For de som er opptatt av subsidier er antall bruk i drift det vesentlige. Jordbruksarealet koster i seg selv ikke noe, det er selve gården som koster.

Indirekte viser grafen også et annet poeng: Norsk landbruk har en sterk produktivitetsvekst, størst blant hovedsektorene i Norge såvidt jeg husker.

Anonym sa...

Norsk landbruk har en sterk produktivitetsvekst, størst blant hovedsektorene i Norge såvidt jeg husker.

Jo da, men det er jo litt søkt å benytte et infant industry-lignende argument om en av verdens eldste næringer.

Ellers er det jo viktig at de fleste motstandere av norsk landbruk faktisk kunne tenke seg å betale for at bøndene bare satte seg på baken, under forutsetning av at nyrekrutteringen ble stanset. Det som er bittert er

- betalingen av store subsidier
- forbudet mot import av de varene man vil ha

Klart det er gledelig at utbytterne er blitt færre, men det ville vært mer gledelig om nivået av utbytting falt, eller om utbytterne kunne holde helt opp.

Konrad sa...

Hvilke "utbyttere" snakker du om? Mener du norske bønder? Bøndene er jo blant lavest betalte, å kalle det utbytting er jo en smule pussig.

Hvilke importforbud snakker du om?