lørdag 10. november 2012

Veier til vekst

Vil infrastrukturutbygging stimulere til økt verdiskaping? Det er Hallvard Bakke som spør (Klassekampen 2.nov) og svarer selv ved å sitere en ny utredning:

«Studier på norske data viser ingen generell sammenheng mellom veiinvesteringer og produktivitet. En makrostudie basert på nasjonalregnskapsdata for perioden 1963 til 1997, ga for eksempel ikke resultater som støttet en hypotese om at infrastrukturinvesteringer har bedret produktiviteten i Norge. En ny studie basert på fylkesfordelte tall fra 1997-2005 gir heller ikke noen statistisk signifikant sammenheng mellom veiinvesteringer og produktivitet.»
Det er altså ikke noen klar sammenheng mellom veibygging og verdiskaping. Utredningen kan leses her.

Ingen kommentarer: