lørdag 31. juli 2010

I hodet på en terrorist

- Det er alltid en kombinasjon av motivasjonsfaktorer, og ulike motivasjoner i en og samme gruppe. Lederpersonen har gjerne vært mer ideologisk og religiøst motivert, mens fotsoldatene synes å ha vært mer drevet av sosioøkonomiske problemer, livskriser og gruppepress. I alle sakene jeg har sett på har de europeiske landene som har vært terrormål vært involvert militært i en konflikt i et muslimsk land, sier Petter Nesser til Dagbladet.

Mange slags nasjonaliteter, også etniske europeere, verver seg som jihadister. Deltakerne har gjerne en grunnmotivasjon i en konflikt i hjemlandet, et sinne som forsterkes i møte med militante miljøer i Europa og i treningsleire i Afghanistan og Pakistan. Jihadistene ender slik med å handle mer i tråd med strategien og ideologien til al-Qaida enn med det opprinnelige målet, i følge Dagbladet.

Verdens første bilbombe. Wall Street 1920.

Ingen kommentarer: