torsdag 1. juli 2010

- Selvfølgelig er det krig

- Regjeringen bør vise det norske folk tillit ved å snakke sant om hvorfor vi er i Afghanistan, sier tidligere flaggkommandør Jacob Børresen.

(Aftenposten 30.juni)

Med 40 års fartstid i Forsvaret er tidligere flaggkommandør Jacob Børresen opptatt av Norges innsats i Afghanistan. Han synes Regjeringen fører en fornuftig politikk, men kritiserer retorikken.

- Regjeringen undervurderer det norske folk. De kunne sagt tydelig at USA og Nato er grunnen til at Norge er i Afghanistan. Det har ingenting med afghanerne å gjøre, sier Børresen.

Han mener man må skille mellom to nivåer:

* Hovedgrunnen til at Norge er i Afghanistan er at Nato har fattet et vedtak, som gjør at vi ikke kan stå utenfor.

* Satsing på bistand, menneskerettigheter og demokrati kommer som en konsekvens av vårt engasjement, men er ikke hovedgrunnen til at vi er der.

Regjeringen har fått kritikk for å fokusere for mye på gjenoppbygging og menneskerettigheter, og statsministeren for ikke å bruke ordet «krig».

- Selvfølgelig er det en krig. Hvis politikerne hadde vært ærlige fra begynnelsen og kalt en spade for en spade, tror jeg grunnlaget for norsk Afghanistan-politikk ville vært mer robust enn det er i dag, sier Børresen.

Uærlig.

Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum har sagt at det er uærlig å underslå at Norges viktigste begrunnelse for å delta i Afghanistan er forpliktelsene i Nato. Han ble møtt med kraftig kritikk fra flere i Aps stortingsgruppe.

Rådgiver Helge Lurås ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) forklarer reaksjonene slik:

- Jeg tror den norske Afghanistan-politikken håndteres av et relativt lite utvalg mennesker i Arbeiderpartiet, sier han.

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen er ikke enig i at Regjeringen har vært uærlige om oppdraget i Afghanistan.

- Men flere mener Regjeringen har underkommunisert den militære delen?

- Det er jeg ikke uten videre helt enig i. Det er en politisk krevende oppgave å kommunisere at vi er involvert i krigshandlinger uten at det folkerettslig sett er en krig. Men politikerne må samtidig være meget klare på at de forstår hva realitetene er for soldatene på bakken, sier Diesen.

Bråvåkne.

Forsker ved Institutt for forsvarsstudier, Anders Romarheim, sier at det offentlige ordskiftet er svært viktig for hvordan vi oppfatter krigen.

- I det øyeblikket innholdet i det politikerne kommuniserer ikke samsvarer med det som faktisk skjer, har vi et problem.

- Hva er målet med Norges oppdrag i Afghanistan?

- Å gi en respons på 11. september, og at Afghanistan ikke skal bli et arnested for internasjonal terrorisme.

- Hva blir kommunisert som målet ved Norges operasjon i Afghanistan?

- Regjeringen har valgt å fokusere på humanitær oppbygging og sivil innsats. Kampen mot terrorisme er kommet noe i bakleksa.

- Hva har dreiningen i retorikken gjort med vår oppfatning av operasjonen i Afghanistan?

- Dreiningen kan føre til at vanlige folk bråvåkner litt når mennesker blir drept. Spesielt hvis det har bredt seg en forestilling om at oppdraget vårt i Afghanistan primært handler om bygging av veier og skoler.

Fungerende parlamentarisk leder i SV, Karin Andersen, vil ikke gå med på at de har vridd formålet til demokratibygging og likestilling.

- Vi er i Afghanistan av én grunn: FN-mandatet som er gitt for en militær aksjon, sier hun.

Tidligere utenriks- og forsvarsminister Bjørn Tore Godal mener kommunikasjonen har vært klar:

- Både den sittende og den forrige regjeringen har formidlet at vi er i Afghanistan for å forebygge terrorisme og for å støtte byggingen av nasjonal selvstendighet og folkestyre.


Døde for samholdet i NATO og for godt forhold til Washington.

Blogglisten

Ingen kommentarer: