onsdag 29. april 2015

Politiet er høyreblindt

Er norsk politi høyrevridd? Ja det ville ikke overraske, men de er iallefall høyreblinde. For 30-40 år siden var de høyreekstreme som Blücher og Kyvik aktive politiske voldsmenn, de var kort og godt terrorister. En ny ekstrem topp opplevde vi 22. juli 2011. Også da var politiet blinde på det ene øyet, de så bare til venstre mot NKP og AKP.

Til tross for det økte aktivitetsnivået, viet imidlertid Politiets Over­våkings­tjeneste (POT) miljøet nesten ingen oppmerksomhet. NUF ble for første gang tatt med i POTs årsoversikt i 1971, men der ble det konkludert med at miljøet ikke representerte noen trussel. De hadde «få tilhengere» og var «betydningsløse». Dette var en grov feilvurdering. I årene som fulgte skulle NUF-miljøet utgjøre en trussel for allmennheten, samt sette dype spor etter seg i de høyreekstreme miljøene i Norge, skriver Lasse Ellingsen.
Når jeg hører 30-40 år gamle opptak av Erik Blücher & Co på P2, er likheten med ABB og vår tid tydelig: Det var kommunistene og hippiene etc som var fienden, det var myndighetene som ødela Norge, eller "river landet i filler" som Tybring-Gjedde formulerte det."Våre meninger har vært undertrykt av myndighetene og venstresiden" sa føreren Blücher til NRK. "Vår hovedfiende er de som styrer og regjerer."

Ingen kommentarer: