onsdag 23. september 2015

Veldig bra med eiendomsskatt i Oslo

DNs rentepanel mener Arbeiderpartiets forslag til eiendomsskatt i Oslo kan dempe boligprisveksten i hovedstaden. - Det er jo veldig bra med eiendomsskatt i Oslo, sier professor Ragnar Torvik.


- Eiendom er beskattet for lett i forhold til kapital i næringslivet. Hvis du da får en eiendomsskatt der hvor presset på boligprisene er størst, er ikke det noen ulempe, sier Torvik.

Seniorforsker Knut Røed er enig.

- En veldig stor andel av boligene i Oslo er andreboliger som folk har kjøpt som et rent investeringsobjekt. Det er klart at eiendomsskatt vil gjøre bolig som investering mindre attraktivt. Det er en kostnad for dem som sitter med bolig i Oslo nå, men for dem som skal kjøpe bolig vil dette sannsynligvis føre til lavere priser, sier Røed.

Han påpeker at skatten dessuten kan gjøre at mange med store hus vil velge å leie ut deler av boligen, fordi det skal regnes bunnfradrag per boenhet.

- Det vil kunne stimulere utleiemarkedet i Oslo. Det er mange som bor alene i store eiendommer.

Professor Hilde Bjørnland mener også det er fornuftig med eiendomsskatt, selv om hun mener den heller burde vært nasjonal.

Samtidig påpeker hun at det høye bunnfradraget, som innebærer at boliger under fem millioner kroner vil slippe skatt, kan gjøre at prisene på de minste boligene presses opp.

- Hvis man har mye formue vil det fortsatt være attraktivt å investere i små boliger. Hvis folk som vil investere i bolig investerer i små leiligheter isteden, kan vi få som resultat at små boliger får en rekyl, sier Bjørnland. 

23.9.2015

Ingen kommentarer: