onsdag 11. august 2010

Høyre står på skattesnylternes side

Jan Tore Sanner lirer for en gangs skyld av seg noe som ikke er så hakkende gale, men overskriften hans kunne like gjerne vært "skattesnyterne". Neida, Høyre-folk er ikke kriminelle, de sikkert minst like lovlydige som andre. Sanners problem er at han representerer den delen av befolkningen som nyter godt av Norges usedvanlige generøse skatteordninger for rikfolk. Nei, jeg tenker ikke på rederiene først og fremst, men alle de som har saltet ned og kamuflert store kapitalverdier i eiendom. I Norge er det slik at dersom du eier en villa til 20 million kr, er den helt skattefri dersom du bor i den selv. Det samme gjelder fritidsbolig som man bruker selv. Hverken den løpende avkastningen eller gevinst ved salg blir beskattet som kapitalinntekt. Eiendom er vanligvis taksert så lavt at det heller ikke blir formueskatt.

Sanner vil naturligvis ha bort formueskatten som er den eneste måten staten kan skattlegge slik privateiendom (så sant boligskatt ikke gjeninnføres). Høyre vil naturligvis ha bort eiendomsskatten også, det er eneste mulighet for kommunene til å skaffe seg skatteinntekter (særlig kommuner som er vertsskap for fritidsboliger som Høyre-folk har mye av). Høyre er og blir et parti for skattesnyltere.Skattesnylternes hvite ridder.

Blogglisten

Ingen kommentarer: