søndag 15. august 2010

Lederlønner subsidiert med $20 mrd


En analyse gjort ved Institute for Policy Studies i Washington stimulerer til å overbetale toppledere, denne subsidieringen koster amerikanske skattebetalere så mye som 20 milliarder dollar pr år, skrev Nicholas Kristof i NYT.

Ban Ki-moon er derimot en beskjeden mann, han ber bare om 450 millioner dollar til de 20 millioner flomofrene i Pakistan.


Blogglisten

Ingen kommentarer: