onsdag 4. august 2010

Fra arkivet: Blodet er hellig

Noen erindrer kanskje vagt at Nina Karin Monsen fikk Fritt Ords pris. Mohyeldeen Mohammad blir på sin side fotefulgt av VG og Politiets sikkerhetstjeneste, til tross for at han er en av Monsens nærmeste meningsfeller.

Espen Søbye leste i 2004 hennes bok Det sårbare mennesket og han siterer Monsens klingende aforismer:

«Sjelen er ren, mens kroppen er skitten og forurenset. (...) Sjelens sted er himmelen. Det er et vakkert sted. Himmelen er et sted hvor kroppens behov og begjær ikke betyr noe som helst. Heller ikke sykdommer eller mangler, her er det fullstendig velvære, alle er friske, sunne og glade, de er mette og tilfredse til evig tid. De er lykkelige.
(...)
Jesu blod er Guds blod. Guds blod er livets blod, blodet er helt nødvendig. Blodet er hellig i seg selv, fra kvinnens første menstruasjonsblod, til alle menneskers blod. Blod er det som gir liv, og som tar liv.»
Monsen fikk altså prisen for sin gjennomreflekterte filosofi, her eksemplifisert ved de ubegripelige setningene ovenfor. Morten Strøksnes sier det enkelt: "Gjennomtenkt? Filosofi? Muligens i Iran."

Homseparaden gikk i år over Grønland (strøk i Oslo, ikke den store isbefengte øya), da fikk man virkelig understreket at innvandrere må betraktes som kollektiv. Neste år burde homseparaden ta en tur innom Nina Karin Monsen bopel, hun er ikke en mangfoldig statistisk kategori derimot en konkret person som fronter uviljen mot homofiligriseri.


Homseparaden 2011 på vei til Bergen for å hilse på Nina Karin Monsen (medbragt hellig, lesbisk menstruasjonsblod).

1 kommentar:

Jorunn sa...

Det begge står for,er egentlig en dødskult. Hvis kroppen er ond og må bekjempes,hva har vi da igjen? Også bevissthetslivet er avhengig av kroppen.Bevissthet er et resultat av at impulser fra forskjellige deler av hjernen når frem til bevissthetssenteret.
De vil si at vi har det åndelige igjen. Ånd kommer av å ånde,puste.
Det har med luft å gjøre dvs.ingenting.