onsdag 18. august 2010

Oslolosen: Oslo må subsidieres enda mer

Ingenting irriterer oslofolk mer enn folk fra utkantene som går seg bort i storbyen. Og av alle oslofolk er oslolosen den som blir aller mest irritert. Med Oslolosens hjelp får de et innblikk i byens stolte historie.

Nå tar Oslolosen til orde for at Oslo må subsidieres ytterligere.

- Oslo må kompenseres for den belastningen som utkantene utgjør for byen, for ikke å snakke om alle bønna som vaser rundt i byen, sier Oslolosen.

Oslo har påtatt seg det tunge ansvar å være hovedstad for furet, værbitt, dette tunge vervet burde Oslo fått bedre lønn for. Med hovedstad følger dessuten mengde andre utfordringer. Tenk bare på alle organisasjoner og storbedrifter som har hovedkontor i byen, selv Senterpartiet har hovedkontor i selveste Akersgata. Hva skulle vestlendingene gjort uten all rikdommen som skapes i Oslo, uten alle de ressursen Oslo så generøst deler med resten av landet, spør han retorisk. Nå må vi snart få bedre betalt for alle studentene som fyller opp byens kafeer og bruker opp studielånet på øl!

- Resten av landet spiser av den kunnskapen som topp utdannede og kreative folk som meg velvilligst byr på, sier han. Se bare på meg, jeg har lagt bak meg min provinsielle bakgrunn fra et småbruk i Hallingdal og dermed også mindreverdskomplekset bønna sliter med.

- Når folk på Vestlandet og i Nord-Norge rakker ned på Hovedstaden er det bare utslag av mindreverdskompleks overfor oss urbane, de er bare bitre over at de ikke har vett og tiltak nok til å la seg urbanisere, f.eks. i Pilestredet, sier Oslolosen med ettertrykk.


Oslolosen truer med å kaste ut studenter, Hydros hovedkontor og andre som fyller opp byen - dersom Oslo ikke får bedre betalt for jobben.

Ingen kommentarer: