tirsdag 17. august 2010

Høyre - et borgerlig-liberalt parti?

Trondheim Høyre skal styrebehandle høringen om datalagringsdirektivet. Merethe Ranum gjengir og kommenterer forslaget til uttalelse. Jeg siterer også:

Trondheim Høyre mener at vi i denne saken står overfor et viktig verdivalg. Debatten om hvorvidt direktivet skal implementeres i norsk lov, må ikke snevres inn til et spørsmål om valg av “verktøy” i arbeidet med kriminalitetsbekjempelse. Høyre er et parti med et konservativt samfunnsyn bygget på liberale verdier. Vern av individets grunnleggende friheter og retten til privat sfære har alltid vært en fanesak for vårt parti.
Dette er lovende. Dersom dette er trenden blir Høyre kanskje et borgerlig-liberalt parti og ikke et fjaseparti uten ryggrad.

"Privatlivets fred" og "individets frihet" - er Høyre villig til å ofre disse borgerlig-liberale kjerneverdiene? Man krysser fingrene.

Ellers:
- Intervju med ny direktør i Datatilsynet
- Snikinnføring?

2 kommentarer:

Kee sa...

Det er i alle fall en tydelig stemme på anstendighetens side i høire dette. Men partier er så mangt. Var det ikke nettopp en høirepolitiker som ville kaste ut utenlandske kriminelle fordi han ikke synes de skulle få sone under norske forhold? Har mye mer sansen for lensmannen som ville kaste ut for å unngå at utlendingene dannet nettverk med norske kriminelle. En vesensforskjell det der. Beklager digresjonen forresten.

Konrad sa...

Høyre (Høire) vikler seg ofte inn i EU-garnet, andre ganger vikler de seg inn i det populistiske garn vanligvis forbeholdt Frp. Høyre har lenge vært uten retning, de trenger nytt kompass.