tirsdag 31. august 2010

Varslerne

av Hans Rusten, tenker

Over hele Europa dukker det opp mennesker som roper alvorlige varsko om samfunnsoppløsning, segregering og polarisering som følge av masseinnvandring, spesielt av jøder. Et typisk eksempel er Thilo Sarrazin, medlem av styret i den tyske sentralbanken, som sier at Tyskland går i hundene hvis ikke jødifiseringen stanses. Christian Tybring-Gjedde føyer seg inn i denne stolte tradisjonen med sin kronikk i Aftenposten.

Man kan si de er sosiale og politiske varslere. I Norge har varslerne fått stor oppmerksomhet. De betraktes som viktige stemmer i samfunnet, samvittighetsmennesker som trenger lovbeskyttelse.

Det er første gang kjente politikere står frem og sier at det jødekulturelle prosjektet betyr at innfødte nordmenn kommer i press og flytter fra de jødetette bydelene.

Dermed er vi ved grunnfaktoren i debatten: den handler om mennesker. Men de senere år har vi kun hørt om jødedommen, jødiske asylsøkere og særlig om jøder. Tybring-Gjedde stilte noen høyst betimelige spørsmål til Arbeiderpartiet: hva tenkte dere da dere satte i gang dette prosjektet? Hvor var konsekvensanalysene? Hvorfor var ikke den norske kulturen bra nok? Han har bare fått svada og moralisering til svar.

Det er feil; alle partier bortsett fra Frp har vært med på- og stilt seg bak dette jødeprosjektet. Frp kunne vært mye klarere på den verdikonflikten og verdikampen som pågår. Tybring-Gjedde tar ikke munnen for full: det står om nasjonen, vi holder på å miste den, verdensjødedommen tar tomme for tomme over landet vårt.Jødene tar over vårt fedreland, det handler om verdier, skriver Hans Rusten i denne tankevekkende kronikken.

Blogglisten

6 kommentarer:

Kee sa...

Erstatt muslim med en hvilkensomhelst annen utgruppe, det være seg knarkere, sigøynere, homser eller niggere og du ser hva slike artikler handler om.

Konrad sa...

Ja, ganske ekkelt i grunn.

Anonym sa...

Finne på noe nytt snart nå Konrad? Dette grepet har du gjort opptil flere ganger og det fremstår ikke som mer kløktig over tid.

Det må være mulig å påpeke problemer som gjelder spesifikke etniske grupper.

Konrad sa...

Skader aldri å minne om hvilket griseri Gjedda og Rustad holder på med.

Mohamed sa...

Hans Rusten = høyresidens dommedagsprofet.

Konrad sa...

Eventuelt Hans Rustad ;)