søndag 22. august 2010

Trondheim H sier nei til DLD

”Trondheim Høyre er ikke i tvil om at en storstilt masselagring av til dels sensitive personopplysninger, er et uforholdsmessig inngrep i personvernet og en krenkelse av privatlivets fred. Trondheim Høyre veier ivaretagelsen av disse verdiene, som ofte er vanskelige å begripe fordi de er så abstrakte - tyngre enn de fordelene datalagringen vil kunne medføre i forhold til politiets oppklaring av enkelte straffesaker.” Dette skriver altså Høyre-laget i Trondheim i sin uttalelse.

Det er håp for Høyre.


Høyre - nå også med ryggrad.

Blogglisten

Ingen kommentarer: